AU Regnskab flytter sammen

Der sker ændringer på økonomiområdet. Alle de økonomimedarbejdere, som varetager bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, flytter sammen i en fælles afdeling, AU Regnskab, som servicerer hele universitetet. Flytningen sker fra den 1. december og frem til den 15. december.

08.12.2011 | Sussi Staugaard Nielsen

Du skal fremover kontakte AU Regnskab, når du har brug for hjælp. Her er medarbejderne specialiserede i fire funktioner med konkrete opgaver inden for eksempelvis rejseafregning, fakturering og håndtering af leverandørfakturaer. Det nye bliver, at du skal overveje, hvad du konkret har brug for hjælp til for at kunne kontakte den rette funktion i AU Regnskab.

Da økonomimedarbejderne fremover sidder samlet et nyt sted, skal fysisk post såsom bilag fremover sendes med intern post. Den skal adresseres afhængig af den funktion i AU Regnskab, du skal sende til:

  • Til Rejseafregning, Debitor (salg) og Balanceansvar: ”AU Regnskab”
  • Til Kreditor (køb): ”AU Regnskab (Elcon)”

Information og kontakt

AU Regnskab får i første omgang til huse i Helsingforsgade 10 og Katrinebjergvej 89F. I løbet af 2012 er det planen, at afdelingen flytter til fælles lokaler i Frederiks Allé 22.

På Økonomi og Planlægnings hjemmeside vil du inden længe kunne finde en beskrivelse af den nye organisering samt kontaktoplysninger.

Indtil da kan du finde kontaktinformationer til AU Regnskab i telefonlisten. I listen er medarbejderne organiseret i de nye funktioner, og du kan også se hvilket hovedområde, de tidligere har løst opgaver for.

Endelig kan du kontakte funktionerne i AU Regnskab ved at skrive til deres fælles mailadresser:

  • Debitor (salg): Debitorhotline@adm.au.dk
  • Kreditor (køb): Kreditorhotline@adm.au.dk
  • Rejseafregning: AURUSHOTLINE@adm.au.dk
  • Balanceansvar: Balancehotline@adm.au.dk

 

Med venlig hilsen

Søren Trangbæk

Nyt fra ledelsen, Medarbejdere, Forside, Arts