AUFF belønner de gode idéer

Aarhus Universitets Forskningsfond gentager i år programmet AU IDEAS, der sætter den gode forskningsidé i centrum.

13.03.2013 | AU Kommunikation

Der er afsat 50 mio. kr. til formålet, og der kan søges midler til både pilotcentre og projektudvikling. Pilotcentre skal over tre til fem år undersøge, om en idé kan føre til et egentligt forskningscenter, mens projektudviklinger i løbet af et til to år skal teste holdbarheden af idéer til ny forskning. I 2011 blev der etableret 15 pilotcentre og 30 projektudviklinger.
 
Fristen for ansøgninger er d. 28. maj 2013 med forventet projektstart i januar 2014.

Medarbejdere, Bevillinger, Forside, Nyheder