Bæredygtige forslag kan gavne AU på lang sigt

Medarbejdernes forslag til besparelser rummer mange nytænkende og bæredygtige tiltag, som vil gavne universitetet på lang sigt, hvis eller når de indføres. Jørgen Jørgensen roser administrationen for – via de lokale samarbejdsudvalg – at se alle aktiviteter kritisk og konstruktivt igennem i forhold til, hvad vi bruger tid og penge på.

06.03.2014 | Andreas G. Jensby

Bæredygtighed på Aarhus Universitet

Mindre forbrug og mere genbrug er et tema i mange af de forslag til besparelser, som AU's medarbejdere har meldt ind til LSU. Foto: Lise Balsby, AU Kommunikation

”Reduce, reuse and recycle.” Sådan lyder det bæredygtige mantra verden over, og noget tyder på, at også medarbejderne på AU kigger i den retning i jagten på besparelser.

Fællesadministrationens lederkreds (FALK), som består af vicedirektørerne og administrationscheferne samt universitetsdirektør Jørgen Jørgensen har samlet de spareforslag, som medarbejderne er kommet med indtil nu. Mange forslag er både nytænkende og langsigtede, hvilket Jørgen Jørgensen ser som en af de få positive ting, der er vokset ud af en ellers hård og ulykkelig besparelsesproces.

”Projekter til at spare på strømmen, til at udføre bestemte opgaver internt i stedet for eksternt, til at mindske forbruget af printerpapir eller til i højere grad at genbruge møbler internt på AU eller bortauktionere dem, er jo alle virkelig positive og langsigtede gevinster for AU, for budgetterne og for miljøet. Vi er tvunget til at kigge vores aktiviteter efter i sømmene, og det arbejde tager medarbejderne seriøst. Det vil jeg gerne kvittere for,” siger Jørgen Jørgensen.

Vi skal prioritere benhårdt
Vi skal ikke løbe hurtigere eller arbejde flere timer, selv om vi er færre personer. I stedet skal opgaverne prioriteres, og de mindre vigtige opgaver skæres ned eller væk, har universitetsledelsen understreget.

Dette prioriteringsarbejde har været i fuld gang i alle afdelinger et stykke tid nu og kommer til at være det fremadrettet også, forklarer Jørgen Jørgensen, som glæder sig over, at forslagene kommer fra medarbejderne.

”Det er vigtigt for AU’s økonomi, at vi løbende er kritiske over for, hvordan vi bruger ressourcerne. Der findes ingen bedre til at vurdere dette end alle de medarbejdere, som til dagligt får tingene til at fungere. Derfor er jeg rigtig glad for, at medarbejderne er kommet med så mange gode og varierede forslag,” siger han.

Universitetsledelsen, vicedirektørerne og de lokale enheder vil både i år og de kommende år arbejde videre med de mange forslag fra medarbejderne.

Forslagene i hovedtræk

 • Vurdering af møde- og kursusaktiviteter, herunder udgifter og tidsforbrug.
 • Vurdering af rejser, herunder form, frekvens og nødvendighed.
 • Afskaffelse af frugtordninger.
 • Vurdering af indkøb, rammeaftaler og genbrug på tværs af AU.
 • Vurdering af behovet for både fastnet- og mobiltelefon.
 • Anvende egne medarbejdere der, hvor der nu bruges eksterne rådgivere og konsulenter.
 • Print mere sort/hvid i stedet for farve, og print på begge sider. Alle printere bør indstilles til pr. automatik at gøre dette.
 • Energiledelse og strømbesparende foranstaltninger. Pilotprojekt er i gangsat.
 • Vurdering af AU-fester og arrangementer, herunder frekvens, omfang og mængden af egenbetaling og tilskud.
 • Vurdering af om flere kan få nedsat tid, om brugen af studentermedhjælpere kan reduceres og om merarbejde kan afspadseres.
 • Vurdering af tilskud til diverse foreninger, kantiner og medlemskaber.

Læs også: Universitetsledelsen arbejder videre med medarbejdernes spareforslag

Medarbejdere, Administrative forhold, Forside