Du er her: AU  Medarbejdere  Institutter m.v. Nyhed

Brugerpanel efterlyser fokuseret intern kommunikation

Administrationens brugerpanel satte på panelets andet møde torsdag den 27. september fokus på intern kommunikation, men også økonomistyringsmodellen og flytningerne på Arts og BSS fyldte meget.

09.10.2012 | AU Kommunikation

Administrationens brugerpanel satte på panelets andet møde torsdag den 27. september fokus på intern kommunikation, men også økonomistyringsmodellen og flytningerne på Arts og BSS fyldte meget. Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation

Administrationens brugerpanel satte på panelets andet møde torsdag den 27. september fokus på intern kommunikation, men også økonomistyringsmodellen og flytningerne på Arts og BSS fyldte meget. Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation

Mange af universitetets medarbejdere oplever et overload af informationer. De modtager for mange mails og nyhedsbreve med enslydende information fra flere forskellige niveauer.

For meget information og for mange møder

Brugerne efterlyste en skelnen mellem ’need to know’ og ’nice to know’. Det samme gør sig gældende for mødekulturen på AU. Det er vigtigt at gøre sig klart, hvilke emner, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt at afholde møder om. Og så efterlyser panelets studenter bedre information, når der er problemer med lokalebooking og andet, der vedrører deres studier.

Studenterrepræsentanter i panelet ser faktisk gerne, at nyhedsstrømmen til de studerende begrænses og at ledelsen i stedet sikrer, at den information, der sendes ud, er mere relevant. De studerende efterlyser et emneindeks for studerende, ligesom det, der netop er blevet etableret på ’medarbejderservice’. Dette punkt er med i AU Kommunikations handlingsplan.

Bedre introduktion til ny økonomimodel

Introduktionen af den nye økonomimodel lider under, at der ikke længere sidder lokale økonomimedarbejdere på institutterne. Brugerne efterlyste derfor kurser eller bedre instruktion, og AU Økonomi og Planlægning vil følge op på forslaget.

Flytteudfordringer

Studiestart er altid en turbulent tid, men i år har den været ekstra udfordrede på grund af flytninger på Arts og BSS.

Panelets medlemmer gav udtryk for, at flytteprocessen ikke nødvendigvis er slut for medarbejdere, selv om selve flytningen er overstået.  I forlængelse af selve flytningen kommer nye arbejdsrutiner og nye systemer, og det er for mange en yderligere udfordring til de nye omgivelser.

Næste møde i Administrationens brugerpanel afholdes den 24. oktober.

Nyt fra ledelsen, Medarbejdere, Forside
300871 / i40