Brugerpanel kigger på studiestartsproblemer

Lange svartider i helpdesk og problemer med samkørsel af studieadministrative systemer har fyldt meget i efterårets studiestart. På et møde i Administrationens brugerpanel onsdag den 24. oktober blev der sat fokus på studiestartens it- og studieadministrative udfordringer.

26.10.2012 | Marianne Gammelgaard

Studiestart på Science and Technology. Foto: AU Kommunikation

Brugerpanelets medlemmer har alle mærket de udfordringer, der har været med it- og studieadministrative systemer i år. En del problemer er nu løst, og der er nedsat en række lokale task forces, der skal forebygge lignende situationer ved næste studiestart.

Større inddragelse af brugerne

Panelet efterlyser en større grad af brugerinddragelse, når administrationen søsætter nye systemer og nye procedurer.  Brugerens synsvinkel vil ofte kunne hjælpe til at designe og implementere løsninger, som løser de konkrete behov med mindst mulig gene for brugerne.    

Lokal forankring giver højere service

Det er vigtigt for brugerne, at administrationens services er lokalt forankrede og tilgængelige for ansatte og studerende. Det er for eksempel helt afgørende, at studiesekretærerne er der, hvor de studerende søger svar på deres spørgsmål.

Det skal også være muligt at få it-support tæt på brugerne, og det har været en udfordring for AU IT med de nuværende ressourcer. Brugerpanelet efterspørger specialisthjælp til de computere, der bruges i specielle forskningssammenhænge. AU IT er ved at finde en løsning på problemet, blandt andet ved at etablere et særligt it-udvalg på Science and Technology, der skal hjælpe med forsknings-it.

Næste møde i Administrationens brugerpanel afholdes den 21. november 2012.

 

Medarbejdere, Administrative forhold, Forside