Bygningsstyrelsen gennemfører undersøgelse af sundhedspåvirkende stoffer i AU’s bygninger

Fra uge 24 og hen over sommeren gennemfører Bygningsstyrelsen en række undersøgelse i AU’s bygninger. Det sker for at kortlægge eventuelle sundhedspåvirkende PCB-stoffer i bygningerne, som led i en generel undersøgelse af alle Statens bygninger.

10.06.2014 | AU Kommunikation

Der er ingen begrundet mistanke for, at undersøgelsen vil finde for høje værdier af det sundhedsskadelige stof PCB i AU’s bygninger. Som medarbejder skal du derfor ikke være bekymret, hvis du oplever, at der gennemføres luftprøver o.lign. i de lokaler, hvor du færdes til daglig. Prøverne handler primært om at indsamle data, der kan indgå i Bygningsstyrelsens analyse.

Mange af universitetets bygninger er renoveret indenfor de senere år eller bliver det i den kommende tid. Undersøgelsen vil derfor være med til at sikre, at vi på AU får gennemgået bygningerne for PCB-stoffer og sikret, at vi i de kommende renoveringer får fjernet en eventuel tilstedeværelse af skadelige stoffer.

Bygningsstyrelsens endelige rapport forventes at foreligge juni 2015.

Spørgsmål kan rettes til Sekretariatschef Berit Kornbæk Boisen

Venlig hilsen
AU Planlægning

Administrative forhold, Medarbejdere, Forside, Nyheder