Debat om grænseflader og institutstruktur

Arts og Business and Social Sciences drøfter i øjeblikket rammerne for et eventuelt samarbejde om sprog- og kommunikationsfag.

21.10.2010 | Thomas Sørensen

Dekanerne for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Handelshøjskolen, Svend Hylleberg og Børge Obel, foreslår i et nyt indlæg, at man i et samarbejde mellem de to kommende hovedområder Aarhus Faculty of Arts og Aarhus School of Business and Social Sciences etablerer et tværfagligt 'Center for Sprog og Kommunikation'. Centret skal udgøre et knudepunkt for udnyttelsen af de faglige synergipotentialer, der ligger mellem det nuværende Humanioras sprogfag og det nuværende ASB's erhvervssproglige uddannelser.

Indlægget fra de to dekaner kommer som modsvar til det notat om placeringen af Institut for Sprog og Erhvervskommunikation (ISEK), som dekanerne Carsten Riis, Bodil Due og Lars Qvortrup skrev tidligere på måneden. Heri foreslog de tre, at ISEK i fremtiden kunne placeres ved Aarhus Faculty of Arts. Forslagene drøftes i universitetsledelsen i den kommende tid.

Den faglige udviklingsproces, Aarhus BSS, Arts, Medarbejdere, Studerende
Tags: debat, dokumentation