Den faglige udviklingsproces i hastig udvikling

Aarhus Universitets faglige udviklingsproces er for alvor kommet i gang, og interessen for at deltage er stigende.

24.03.2010 | Thomas Sørensen

Anden runde af de faglige strategimøder blev afholdt den 18. marts. Af disse drøftelser udsprang et ønske om via en række arbejdsgrupper at gå i dybden med en række fagligt relaterede områder, herunder stimulering af netværksdannelse mellem forskere på tværs af universitetet, forskningsorganisering og forskningsstruktur, mobilitet og fleksibilitet for studerende og personale, fremtidens uddannelses-, undervisnings- og studiemiljø mm.

Derfor oprettes ni tværgående arbejdsgrupper bestående af studerende, medarbejdere, og repræsentanter fra universitetsledelsen. Gruppernes oplæg behandles i maj måned.

Mandag den 22. marts lagde universitetets aula lokaler til et stort fyraftensmøde, hvor medarbejderne ved Aarhus Universitet fik mulighed for at stille spørgsmål om den faglige udviklingsproces til rektoratet og dekanerne. Flere hovedområder havde desuden organiseret lokale arrangementer, hvor mødet blev fulgt via internettet, og universitetsledelsen takker for den store opbakning og de mange gode input og spørgsmål, der kom både fra salen og via e-mail. Se eller gense mødet på hjemmesiden for den faglige udviklingsproces, hvor spørgsmål, der ikke nåede at blive besvaret på mødet, også vil blive besvaret snarest muligt.

I de kommende uger fortsætter debatten og idéudvekslingen i forskellige lokale fora på hovedområderne, hvor der er oprettet hjemmesider og organiseret møder til formålet. Derudover er der aftalt et ekstraordinært møde i hovedsamarbejdsudvalget den 12. april, så universitetsledelsen fortsat kan formidle og modtage information så bredt som muligt.

Den faglige udviklingsproces, Medarbejdere, Administrative forhold, Nyt fra ledelsen
Tags: arbejdsgrupper, medarbejderinddragelse