Du er her: AU  Medarbejdere  Institutter m.v. Nyhed

Den faglige udviklingsproces

En faglig udviklingsproces skal styrke Aarhus Universitet ved at skabe større sammenhæng mellem de faglige enheder.

08.03.2010 | Thomas Sørensen

Aarhus Universitet har taget initiativ til at analysere mulighederne for at videreudvikle og styrke universitetet, herunder at udnytte den samlede faglige styrke efter fusionerne bedre. Analysearbejdet foregår i et samarbejde med to internationale eksperter i universitetsudvikling, Sachi Hatakenaka og Quentin Thompson.

Formålet er at styrke et i forvejen fagligt stærkt Aarhus Universitet på områderne forskning, uddannelse og videnudveksling, således at AU kan løse de store opgaver, som samfundet står over for nu og i fremtiden. Forskning, uddannelse og videnformidling skal koncentreres i stærke miljøer med stor kritisk masse og international synlighed, og derfor arbejder universitetet mod en struktur med så få organisatoriske enheder som muligt. Geografisk skal AU være placeret med en hovedcampus i Århus omkring Universitetsparken og en stærk campus i København/Emdrup, der udbygges til også at omfatte andre fag og aktiviteter end de nuværende, samt forsøgsstationer og forskningsfaciliteter på udvalgte lokaliteter.

Den samlede universitetsledelse er involveret i arbejdet, senest på et Sandbjergseminar den 3.-4. marts 2010. Herudover har institut- og centerledere bidraget med rådgivning på temadage den 11.-12. februar 2010 – og der er planlagt afholdelse af yderligere møder med udvalgte institut- og centerledere om den faglige udviklingsproces den 18. marts. Derudover planlægges afholdt et HSU-møde i april.

Den endelige indstilling til bestyrelsen færdiggøres på et døgnseminar for den samlede universitetsledelse og institutledere på Sandbjerg Gods den 25.-26.maj 2010, og den endelige afgørelse træffes af Aarhus Universitets bestyrelse på et møde den 17. juni 2010.

Den faglige udviklingsproces, Medarbejdere, Nyt fra ledelsen
Tags: visionspapir, præsentation
300871 / i40