Det hellige rum på Aarhus Universitet

Antikmuseet byder hele efteråret på en særudstilling om Det hellige rum. Sirligt dekorerede vaser, dramatiske relieffer og store statuer af guder og gudinder fortæller historien om helligsteder og religiøse ritualer i Nærorienten.

26.08.2010 | AU Kommunikation

Udstillingen fokuserer på århundrederne omkring vores tidsregning. I dag kender vi Nærorienten som Mellemøsten, et område der dagligt tiltrækker sig opmærksomhed. Også for to tusind år siden var regionen centrum for religiøse sammenstød, hvilket udstillingen også fortæller om, siger Rubina Raja, lektor ved Afdeling for Klassisk Arkæologi.

- Allerede dengang var regionen et brændpunkt, hvor mange forskellige kulturer stødte på hinanden med alt, hvad det måtte indebære af muligheder for innovation, konflikter og sammensmeltning af kulturelle traditioner, fortæller hun.

Udstillingen fortæller kort sagt om helligdomme i en tid, hvor en lang række religioner og guder eksisterede side om side og udviklede sig i meget forskellige retninger. Udstillingen sætter dermed fokus på det polyteistiske udgangspunkt for de monoteistiske religioner, som udviklede sig og kom til at dominere vestlig kultur: jødedom, kristendom og islam.

I forbindelse med udstillingen udkommer bogen Det hellige rum, som retter sig mod bl.a. gymnasiet. Udstillingen og bogen er støttet af Aarhus Universitets Forskningsfond og Novo Nordisk Fonden.

Udstillingen er opstået i et samarbejde mellem Vinnie Nørskov, leder af Antikmuseet på Aarhus Universitet og Rubina Raja, leder af forskningsprojektet Religiøs identitet, rituel praksis og sakral arkitektur i den senhellenistiske og romerske Nærorient.

Udstillingen Det hellige rum er åben for publikum i perioden 26. august – 12. december, søndag-torsdag 12.00-16.00.Gratis entré.

For yderligere information, kontakt:
Rubina Raja, tlf. 8942 2088, mail: klarr@hum.au.dk
Vinnie Nørskov, tlf. 8942 2061, mail: klavn@hum.au.dk

Nyheder