Du er her: AU  Medarbejdere  Institutter m.v. Nyhed

Fælles alarmeringsnummer på AU

AU har fået et fælles alarmeringsnummer, som alle kan ringe til i tilfælde af brand, ulykker eller andre livstruende situationer på Aarhus Universitet.

21.06.2013 | AU Kommunikation

Universitetet har indført et alarmeringsnummer, som du kan ringe til, hvis der opstår brand, ulykker eller andre livstruende situationer på Aarhus Universitet. Du skal – som altid – først ringe til 112, men derefter også til det nye alarmeringsnummer: 87 15 16 17

Telefonnummeret er det samme, uanset om du befinder dig på campus Aarhus, campus Emdrup eller på AU Herning eller på en af universitetets andre lokaliteter, og telefonen er døgnbemandet alle dage året rundt.

Din opringning kan betyde, at universitetet får hurtigt kendskab til vigtige oplysninger, og derfor kan håndtere den kritiske situation bedre og mere effektivt.

Bemærk, at du også skal ringe til 112 og 8715 1617, selv om du har aktiveret en brandalarm.

Hvis situationen kræver det, vil universitetet nedsætte en krisestab til at lede krisehåndteringen og eventuelt etablere en kriseindsatsgruppe på åstedet til at assistere myndighederne. Universitetsdirektøren leder krisehåndteringen.

Der vil blive opsat en en ny alarmeringsinstruks i alle universitetets bygninger, hvor alarmeringsnummeret også står på. 

Universitetet vil altid informere om større kriser på au.dkog der vil blive sendt meddelelser ud på universitetets Facebook-side og via kontoen ”Aarhus Universitet” på Twitter (@AarhusUni).

Du kan læse mere om hvordan universitetets kriseberedskab er organiseret på beredskab.au.dk

Administrative forhold, Forside
300871 / i40