Fælles APV-handlingsplan for AU godkendt

Overalt på AU har man arbejdet med at formulere og implementere lokale APV-handlingsplaner i snart et år. Temaer og tiltag fra de lokale handlingsplaner på organisations- og ledelsesniveau udgør nu AU’s fælles psykiske APV-handlingsplan, som blev godkendt i HAMU og HSU 6. marts 2014.

28.03.2014 | Signe Schou

På et fælles HAMU- og HSU-møde den 6. marts blev AU’s psykiske APV-handlingsplan godkendt. Handlingsplanen er udarbejdet af en APV-følgegruppe efter input fra alle hovedområder, som har givet et unikt indblik i det psykiske arbejdsmiljø på AU. De udfordringer og tiltag, som blev udtrykt i hovedområdernes handlingsplaner, er blevet indarbejdet i den fælles APV-handlingsplan for AU. Planen indeholder fire hovedoverskrifter, der hver har nogle mål, tiltag, ansvarshavende og frister tilknyttet:

• Ledelse

• Fra stress til trivsel

• Ledelseskommunikation og inddragelse

• Administrativ understøttelse og IT

Lokale APV-handlingsplaner godt i gang

Overalt på AU har man arbejdet med at formulere og implementere lokale APV-handlingsplaner i snart et år. I oktober blev alle hovedområders og AU Administrations handlingsplaner godkendt. Det er temaer og tiltag herfra, som nu udgør den fælles handlingsplan.

Den fælles plan fokuserer primært på ”O” organisatorisk og ”L” ledelsesniveauer ud fra IGLO-modellen. Læs mere om IGLO-modellen her.

Rettesnor for det psykiske arbejdsmiljø på AU

Planen skal ses som et parallelt forløb til de lokale APV-handlingsplaner. Den overordnede handlingsplan supplerer det arbejde, som allerede er i gang for at opfylde de lokale handlingsplaner. Den skal være en form for rettesnor for det psykiske arbejdsmiljø for AU på organisations- og ledelsesniveau.

Den fælles handlingsplan ’ejes’ af universitetsledelsen, HSU og HAMU. HAMU og HSU mødes én gang årligt for at følge op på handlingsplanen.

Se AU's fælles psykiske APV-handlingsplan her.

Implementering i gang

I den kommende tid skal man lokalt sikre, at den fælles APV-handlingsplan indgår i det lokale opfølgningsarbejde, som er i gang. Vicedirektører og institutledere på AU skal følge op på handlingsplanen og sikre, at de handlinger, som de har igangsat eller har planlagt igangsat, er dækkende.

Et godt eksempel på et lokalt initiativ kommer fra AU Forskning og Talent. Her har man som indsats mod stress på arbejdspladsen udarbejdet og implementeret en stresspolitik. Et rejsehold, bestående af en ledelses- og en medarbejderrepræsentant fra LSU, har været ude til afdelingsmøder i alle afdelinger og fortalt om stresspolitikken. Medarbejderne er blevet støttet i at bruge redskaberne i politikken, og det har medført øget dialog og bevidsthed om stress på arbejdspladsen.

Læs mere om Forskning og Talents stresspolitik.

Administrative forhold, Medarbejdere, Forside