Du er her: AU  Medarbejdere  Institutter m.v. Nyhed

Flyt din forskning til Kina

Forskere fra Aarhus Universitet har nu mulighed for at blive udsendt til Sino-Danish Center for Education and Research (SDC) i Kina.

26.08.2010 | AU Kommunikation

Den første forsker er allerede på plads i Beijing, hvor SDC’s samarbejdspartnere har til huse, og hvor SDC vil få en selvstændig bygning til rådighed fra 2013. Men hvorfor skal man som forsker overhovedet vende blikket mod Kina? Fordi det store land er i en rivende udvikling og rummer mange menneskelige og materielle ressourcer, siger Hans Gregersen, direktør for SDC.

– Kina har investeret massivt i teknologi. Forskere har i Kina adgang til apparatur, som vi ikke i samme grad har i Danmark. F.eks. finder du hos de kinesiske samarbejdspartnere ultramoderne fusionsenergiudstyr. Derudover kan man sagtens forestille sig andre ressourcer. F.eks. vil en vand- og miljøforsker måske gerne have adgang til særlige søområder eller særlige geologiske forhold, som kun findes i Kina. Mulighederne er mange, siger Hans Gregersen og understreger, at man som forsker også skal have en interesse i at komme ud i en anden kultur.

Men hvad nu hvis man har betænkeligheder ved at flytte til en kultur, hvor man bl.a. kan stille spørgsmål ved menneskerettighederne? Hans Gregersen svarer:

– Selvom man har forbehold overfor dele af kulturen, er den bedste måde at få indflydelse på at samarbejde. Der er såvel politiske, videnskabelige som industrielle grunde til at samarbejde med et land som Kina, der øger sine forskningsinvesteringer markant i disse år.

Fem forskningstemaer
SDC har fem overordnede forskningstemaer:

  • Vand/miljø (koordinator Peter Holm, KU)
  • Vedvarende energi (koordinator Henrik Bindslev, DTU)
  • Nanoscience (koordinator Thomas Bjørnholm, KU)
  • Biovidenskab (koordinator Leif Østergaard, AU)
  • Samfundsvidenskab (koordinator Lars Bo Kaspersen, CBS)

Interesserede forskere, der arbejder indenfor de nævnte områder, kan henvende sig til koordinatorerne for yderligere information.

Det dansk-kinesiske universitetssamarbejde skal ikke udelukkende resultere i forskningssamarbejder. Det er hensigten, at der indenfor få år skal etableres kandidatuddannelser for danske og kinesiske studerende inden for rammerne af SDC. Disse studerende vil efter endt uddannelse modtage en dobbeltgrad – én fra et dansk universitet og én fra det kinesiske universitet GUCAS.

Læs mere om det dansk-kinesiske universitetssamarbejde på www.sdc.au.dk


 

Dansk-kinesisk universitetssamarbejde


Sino-Danish Center for Education and Research (SDC) er et forsknings og uddannelsessamarbejde mellem de otte danske universiteter, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og the Graduate University of Chinese Academy of Sciences (GUCAS) i Beijing. Indenfor en række overordnede forskningstemaer vil danske og kinesiske forskere indgå i et tæt forskningssamarbejde samt uddanne danske og kinesiske kandidatstuderende.

Nyheder
300871 / i40