Fokus på dialogmøder og ydelsesaftaler

Samarbejdsgrundlag og ydelsesaftaler mellem institutter og administration var på dagsordenen på seneste møde i Administrationens brugerpanel.

24.01.2013 | AU Kommunikation

Foto: Colourbox

Ifølge brugerpanelet har efterårets møderække om service og samarbejde mellem de administrative enheder og institutterne skabt grobund for en bedre dialog mellem parterne. Møderne har også ført til konkrete aftaler om, hvad der kan blive gjort for at forbedre den administrative service.

God og tæt dialog skal sikres

Ifølge brugerpanelet er det vigtigt, at der er en god og personlig dialog mellem funktionschefer og institutternes ledelse. Denne nærhed kan styrkes med hyppigere kontakt og eventuelt seminarer, hvor man kommer tættere på hinanden.

Hverken vicedirektørerne eller institutledelserne kan vide alt om alle forhold, og der blev derfor opfordret til, at begge parter sikrer en opsamling af eventuelle udfordringer eller problemstillinger i deres bagland forud for dialogmøderne.

Bedre planlægning af møder

En bruger gav udtryk for, at det var ærgerligt, at opfølgningen på møderne nogle steder har trukket for langt ud. Der blev også opfordret til, at man før møderækken i højere grad planlægger, hvilke funktionschefer, institutterne har behov for møder med og omvendt. Det vil kunne hjælpe med at begrænse antallet af møder.

Erfaringerne fra efterårets møder skal nu drøftes i universitetsledelsen, som herefter vil tage stilling til, hvordan dialogmøderne skal fortsætte fremover.

Næste møde i Administrationens brugerpanel er den 28. februar 2013.

 

 

Administrative forhold, Møde, Medarbejdere, Nyheder, Forside