Fokus på stress og arbejdspres i administrationen

Den netop godkendte APV-handlingsplan for AU Administration skal reducere stress og arbejdspres blandt medarbejderne. Indsatsen handler bl.a. om at fokusere på prioritering af opgaver, kollegialitet og ledelse.

10.10.2013 | Jette Revsgaard

I APV-handlingsplan for AU Administration er der tiltag på individ-, gruppe-, ledelses-, og organisationsniveau.

  • På individ-niveau hedder det bl.a.: ”Medarbejderne har ansvar for at opsøge nærmeste leder for at få hjælp til at prioritere arbejdsopgaver. Fokus på åben dialog om fordeling af opgaver samt hvor der er behov for oplæring/kompetenceudvikling.”
  • På gruppeniveau anbefales: ”Beslut og efterlev god mødekultur og mailkultur.”
  • På ledelsesniveau varsles et ”Opgør med hastekultur og brandslukning.”
  • På organisationsniveau fremhæves: ”Realistisk planlægning og prioritering af arbejdsopgaver under hensyn til de givne ressourcer.”

Det er de enkelte vicedirektørområder, som har ansvar for at prioritere indsatsområderne og føre dem ud i livet.

Læs hele APV-handlingsplan for AU Administration her

Der bliver fulgt op på tingene

Samarbejdsudvalg (SU) og arbejdsmiljøudvalg (AMO) samler op på de indsatser, som sker i AU Administration som følge af APV-handlingsplanen. Den lokale opsamling videregives til den APV-følgegruppe, som har udarbejdet handlingsplan for AU Administration. APV-følgegruppen drøfter alle bidrag i februar 2014.

APV-følgegruppen består af:
Jørgen Jørgensen (universitetsdirektør), Knud Holt Nielsen (TR, AU Kommunikation), Søren Dam (TR, AU Studier), Jens Winther Kristensen (TR, AU IT), Louise Gade (vicedirektør, AU HR), Christina Breddam (vicedirektør, AU Kommunikation), Ole Rahn (Arbejdsmiljørepræsentant, AU IT), Lisbeth Lauritsen (HR partner, AU Administration), Iben Skrydstrup Vejen (Udviklingskonsulent, AU HR). 

Processen frem mod en APV-handlingsplan

Den tydelige prioritering i APV-handlingsplan for AU Administration udspringer af, at 20 % af medarbejderne i administrationen i psykisk APV 2012 tilkendegav, at de ”altid”, ”næsten altid” eller ”ofte” har stærke stresssymptomer. Af denne årsag er netop stress og arbejdspres også indsatsområder, som går igen på tværs af alle vicedirektørområder.

Handlingsplanen for AU Administration er udarbejdet af APV-følgegruppen med udgangspunkt i input fra de lokale APV handlingsplaner i alle vicedirektørområderne. Handlingsplanen for AU Administration fungerer som en overordnet og tværgående ramme for psykisk APV i AU Administration og skal ses som et parallelt arbejde til den lokale APV-opfølgning i vicedirektørområderne.

APV, Forside, Nyheder, Medarbejdere