Forandringsseminar for ledere

Ledere på Aarhus Universitet er inviteret på seminarer, der skal ruste dem til at håndtere forandringer.

31.03.2011 | Thomas Sørensen

Et stort antal ledere på Aarhus Universitet deltager i den kommende tid i heldagsseminarer, hvor de med konsulentbistand fra AS3 Development vil få inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan man som leder håndterer forandringsprocesser.

Ud over at kunne lede medarbejdere igennem forandringerne skal lederne også kunne håndtere, at de måske selv påvirkes af organisationsændringerne. Derudover skal lederne i den kommende tid sikre, at den daglige drift opretholdes, samtidig med at de også skal bevare fokus på at implementere de mange nye tiltag.

Der arrangeres i alt syv seminarer – heraf to på Sjælland – i perioden mellem den 29. marts og den 4. april.

Medarbejdere, Administrative forhold, Nyt fra ledelsen, Fremtidens Aarhus Universitet
Tags: seminar, ledelse