Du er her: AU  Medarbejdere  Institutter m.v. Nyhed

Foreslå nye bestyrelsesmedlemmer

03.12.2010

Aarhus Universitets nuværende bestyrelse

Ud over de to nye studenterrepræsentanter i bestyrelsen skal Aarhus Universitet skal have tre nye eksterne medlemmer af bestyrelsen pr. 1. februar. Formand for bestyrelsen Jens Bigum opfordrer medarbejdere og studerende til at komme med forslag til eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Pladserne bliver ledige, da Jens Bigum, Arne Rolighed og Johannes Riis alle træder ud efter at have været medlem i den maksimale periode på otte år.

Kravene til den samlede bestyrelses medlemmer er beskrevet i Aarhus Universitets vedtægt, kapitel 2.

Forud for bestyrelsens behandling, drøftes forslagene i en rådgivningsgruppe, der består af to medlemmer udpeget af universitetets repræsentantskab, to medlemmer udpeget blandt universitetets videnskabelige personale, og to medlemmer udpeget af universitetets bestyrelse.

Bestyrelsen består af 11 medlemmer. Ud over seks eksterne medlemmer er der to repræsentanter for det videnskabelige personale, ét medlem repræsenterer universitetets teknisk-administrative personale, og to medlemmer er heltidsstuderende på universitetet.

Forslag til nye eksterne bestyrelsesmedlemmer kan sendes til jens.bigum@adm.au.dk inden 15/12-2010.

Se den nuværende sammensætning af bestyrelsen

Nyheder
300871 / i40