Forslag til budget 2013 på plads

AU skal spare på administrationen næste år. Besparelserne vil blive fundet uden en afskedigelsesrunde.

28.06.2012 | Bjørg Tulinius

Vicedirektør for AU HR Louise Gade. Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation

Vicedirektør for AU HR Louise Gade. Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation

Finansloven foreskriver, at der skal være besparelser på universiteternes administrative område, og det har Aarhus Universitet accepteret.
Målet er at frigøre flere midler til forskning og uddannelse, ved at universiteterne i 2013 og 2014 reducerer administrationsprocenten.

Som universitetsdirektør Jørgen Jørgensen tidligere har fortalt, kan AU ikke hente effektiviseringerne ved øget vækst allerede i 2013, så derfor er de enkelte vicedirektørområder nu blevet bedt om at finde besparelser inden for hvert deres område. I alt er der et samlet sparekrav i administrationen på 60 millioner kroner.

Ud over forskellige rammebesparelser i de enkelte vicedirektørområder vil universitetet også finde generelle besparelser ved for eksempel at mindske brugen af eksterne konsulenter og udsætte eller aflyse en række udviklingsprojekter.
Nogle af de områder, som tidligere har fundet omfattende besparelser i 2012, vil blive pålagt færre besparelser for 2013.

Øget it-understøttelse og strømlinede forretningsgange

AU HR er et af de områder i administrationen, som nu skal kigge grundigt efter i budgettet for at finde de udmeldte besparelser.

– Jeg skal sammen med mit lederteam i AU HR og LSU i AU HR i gang med at kigge på, hvordan vi på en begavet og hensigtsmæssig måde kan finde besparelserne. Vi skal fortsat have fokus på sikker drift og de fundamentale services, men et fokus for os vil for eksempel være, hvordan vi kan effektivisere gennem øget og bedre it-understøttelse og mere strømlinede forretningsgange. Det er en proces, vi i forvejen er i gang med, fortæller Louise Gade, der er vicedirektør for AU HR.

– ­Jeg har en forventning om, at vi kan finde pengene, uden at det vil gå ud over den daglige service for vores brugere, og uden at det forringer medarbejdernes arbejdsvilkår, siger hun.

Sammen med de øvrige vicedirektører har hun nu nogle måneder til at finde bud på besparelserne, før det endelige budget skal godkendes til november.

AU Økonomi og Planlægning er det vicedirektørområde, som har den største besparelse i 2013. Der skal spares 10 millioner kroner.

– Det er et stort beløb, men langt det største beløb er fundet ved mindre brug af konsulenter. Konvertering af økonomisystem og udvikling af økonomimodel er så langt, at vi henter besparelsen her, fortæller Søren Trangbæk, der er vicedirektør for AU Økonomi og Planlægning.

Effektive forretningsgange og standardisering af processer har allerede i 2012 givet besparelser, som også rækker ind i 2013.

– Det er takket være en imponerende indsats af mine medarbejdere i Regnskab, så det, vi skal nu i ledelsesteamet, er at finde de sidste små besparelser.

Nyt fra ledelsen, Medarbejdere, Forside