Fyraftensmøde med universitetsledelsen

Universitetsledelsen inviterer til fyraftensmøde mandag den 22. marts for at berette om den faglige udviklingsproces.

17.03.2010 | Thomas Sørensen

Rektoratet, dekanerne og direktøren for DMU holder mandag den 22. marts et fyraftensmøde, hvor Aarhus Universitets medarbejdere får mulighed for at høre mere om tankerne bag den faglige udviklingsproces, som universitetet gennemgår i den kommende tid.

Fyraftensmødet finder sted i universitetets aula mandag den 22. marts kl. 15-17, og alle medarbejdere er velkomne. Mødet bliver streamet på internettet, så de, der er forhindret i at være til stede i aulaen, stadig kan følge med i mødet via deres computer.

Der kan ligeledes stilles spørgsmål til universitetsledelsen via mail eller sms. De spørgsmål, som ikke når at blive diskuteret på mødet, vil efterfølgende blive besvaret på den særlige hjemmeside, der er oprettet til den faglige udviklingsproces. Her kan medarbejderne læse flere detaljer om fyraftensmødet, ligesom de i den kommende tid vil kunne indgå i debatten og løbende holde sig orienteret om udviklingsprocessen.

Den faglige udviklingsproces, Medarbejdere, Nyt fra ledelsen