Geoscience forbereder fællesmøde med fokus på stress

På Institut for Geoscience overrasker det både tillidsmanden og lederen, at 12 procent af medarbejderne har stærke stresssymptomer. Derfor kommer hele arbejdskulturen på dagsordenen i de kommende måneders granskning af resultaterne i APV’en.

01.03.2013 | Bjørg Tulinius og Helge Hollesen

Mads Faurschou Knudsen (Foto: Lars Kruse)

– Det kunne være bedre på nogle områder, konstaterer Mads Faurschou Knudsen efter at der er sat tal på det psykiske arbejdsmiljø på Institut for Geoscience, hvor han er tillidsmand for det videnskabelige personale.

Han er overrasket over, at hver tredje medarbejder på instituttet ofte eller næsten altid føler sig udkørt, og at hver femte af kollegerne ikke er tilfredse med resultatet af deres arbejde, fordi de har for travlt.

– Det er for meget, og det skal vi arbejde med, siger Mads Faurschou Knudsen, som ellers hæfter sig ved, at ni ud af 10 (91 procent) er tilfredse med deres arbejde og føler sig godt tilpas på instituttet.
- Det er et rigtig godt afsæt for en konstruktiv proces, siger han.

Stress som tema på fællesmøde

12 procent af instituttets ansatte går dog rundt med stærke stresssymptomer, og det kommer bag på både VIP-tillidsmanden og institutleder Søren Bom Nielsen.

– Vi skal have fokus på udbredelsen af stress. Og sammenholdt med andre resultater fra APV’en giver det grundlag for en diskussion af arbejdskulturen på instituttet, siger Søren Bom Nielsen.

Mads Faurschou Knudsen er enig. Og derfor er stress et af de temaer, instituttets medarbejdere skal diskutere på et fællesmøde om to uger. Tillidsmanden har dog også en opfordring til de medarbejdere, der oplever stærke stresssymptomer nu.

– Vi ved jo ikke, hvorfor folk er stressede, så derfor synes jeg, det er vigtigt, at de enten henvender sig til en tillidsrepræsentant eller til de grupper, som nu skal arbejde med den handlingsplan for instituttets psykiske arbejdsmiljø, der skal være klar i begyndelsen af maj, siger tillidsmanden og understreger, at de, der har stressrelaterede problemer, selvfølgelig forbliver anonyme.

Bedre muligheder for banebrydende forskning?

Den faglige udviklingsproces har kun i mindre omfang berørt Institut for Geoscience, hvor der i forvejen har været udbredt tradition for at samarbejde med andre videnskabelige discipliner.

Ifølge APV’en mener 41 procent dog, at mulighederne for at producere tværfaglig forskning er blevet bedre efter den faglige reorganisering, men kun 20 procent tror, at det vil føre til banebrydende forskningsresultater, og dén forskel undrer institutlederen.

- For mig hænger muligheden for de banebrydende resultater sammen med de bedre muligheder for tværfaglighed, siger Søren Bom Nielsen, der derfor også ønsker, at VIP’erne vil tage dette tema op i de kommende arbejdsgrupper.

Forandringer har skabt usikkerhed

Selv om Institut for Geoscience ikke er særlig berørt af de forskellige reorganiseringer, mener tillidsmand Mads Faurschou Knudsen dog, at forandringerne på AU har sat deres spor blandt geologerne.

– Processen har vist, at der kan ske store forandringer, og det har skabt usikkerhed om fremtiden. Jeg tror, det er en af forklaringerne på, at kun to ud af tre ansatte på instituttet er tilfredse med fremtidsudsigterne i deres arbejde, siger Mads Faurschou Knudsen.

I det videre arbejde med det psykiske arbejdsmiljø holder Institut for Geoscience et møde for alle ansatte den 14. marts. Her bliver også nedsat grupper for de respektive grupper af ansatte, der skal afdække, hvad APV-tallene dækker over, og komme med forslag til, hvordan udfordringerne skal tackles.

APV, Forside