Gode diskussioner på Sandbjerg

Medarbejdere og studerende diskuterede universitetets fremtidige struktur på et stort seminar i Sandbjerg.

28.05.2010 | Thomas Sørensen

Diskussionslysten var stor, da 120 ledere, ansatte og studerende den 25. og 26. maj var samlet på Sandbjerg Gods for bl.a. at kommentere på rektoratets foreløbige udspil til den overordnede struktur. Rektoratet lægger op til en organisering i fire fakulteter, med en bagvedliggende organisation, der skal styrke de fire satsningsområder: Forskning, uddannelse, talentudvikling og videnspredning. Men hvordan forskning, uddannelse og vidensformidling, herunder myndighedsbetjening skal organiseres i fakulteterne, og hvor mange centre og institutter, der skal være i fakulteterne, er stadig til diskussion. Det samme gælder organiseringen af de akademiske råd og studienævn, hvor rektoratet lægger op til valgte formænd og øget kompetence. Flere af idéerne vil umiddelbart kræve ændringer af universitetsloven.

På baggrund af diskussionerne på Sandbjerg og med udgangspunkt i de mange indspil, rektoratet har modtaget, vil rektoratet nu færdiggøre den indstilling, som bestyrelsen den 17. juni skal tage stilling ud fra. Denne indstilling vil også omfatte forslag til, hvordan universitetet skal arbejde med den faglige udviklingsproces efter den 17. juni.

Den faglige udviklingsproces, Medarbejdere, Studerende, Nyt fra ledelsen
Tags: debat, medarbejderinddragelse