Hæderspris til visionær studieleder på medicin

Lektor, ph.d., Anne Mette Mørcke har netop stået i spidsen for en storstilet reform af den lægefaglige kandidatuddannelse. Hun hædres nu med tildelingen af Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris.

09.09.2011 | AU Kommunikation

Foto: Roar Paaske/AU Kommunikation

Lægeuddannelsens mål – hvad, hvordan og hvorfor? Sådan lød første del af overskriften på Anne Mette Mørckes ph.d.-afhandling, som hun forsvarede i december 2003. Arbejdet for sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsliv har været intakt siden da:

- Anne Mette Mørcke har altid været fortaler for og arbejdet for en tæt sammenhæng mellem lægeuddannelsens teori og praksis. Hendes fokus på sundhedsvæsenets efterspørgsel af kompetencer hos læger om at kunne kommunikere, samarbejde og forstå behovet for gode og sammenhængende patientforløb ligger desuden til grund for det nye professionsspor på den lægevidenskabelige kandidatuddannelse, udtaler Berit Eika, prodekan for uddannelse på Health.

Anne Mette Mørckes forskning i lægeuddannelsens metodik er i dag publiceret både i Danmark og internationalt, og hun har gennem sin karriere undervist både studerende og undervisere i emnet.

Innovativ reform af kandidatuddannelse

Anne Mette Mørcke blev i 2004 adjunkt og senere lektor ved Center for Medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitet. I februar 2010 overtog hun posten som studieleder for lægeuddannelsen på AU. Her har hun lagt et stort arbejde i udviklingen af en ny studieordning for kandidatuddannelsen. Et innovativt arbejde, der får mange rosende ord med på vejen af dekan Allan Flyvbjerg:

- Anne Mette Mørcke har haft modet til at udfordre konventionel tænkning, samtidig med at hun har haft uddannelsens eksisterende kvaliteter for øje. Reformen har været et omfattende projekt, hvor hun har været fantastisk til at inddrage både studerende, undervisere, administrationen og ikke mindst aftagerne. Det er i høj grad hendes fortjeneste, at de kommende lægevidenskabelige kandidater vil være endnu bedre rustet til at varetage deres fremtidige rolle som læger, siger Allan Flyvbjerg, dekan på Health.

Prisoverrækkelsen finder sted i forbindelse med Årsfesten 2011.

Læs mere

Andre priser og udnævnelser ved Årsfesten 2011

Fire internationale æresdoktorer

Priser, Arrangement, Nyt fra ledelsen, Forside