Heftig debat om institutnavnene på Arts

Mens Business and Social Sciences har pålagt arbejdsgrupper at udtænke forslag til nye institut- og centernavne, gav Arts debatten fri på hjemmesiden. Det resulterede i over 130 indlæg og mere end 50 navneforslag.

23.03.2011 | AU Kommunikation

Skal det foreløbige navn Institut for Æstetik og Kommunikation ændres til Institut for Kultur og Medier, Institut for Kultur og Kommunikation eller måske bare Institut for Kommunikation? Medarbejdere og studerende på Arts har været flittige til at indsende navneforslag til dekan Mette Thunø via det offentlige debatforum.

I alt tre nye institutter og et center skal navngives på baggrund af 9. marts-rapporten. I den lød forslagene:

  • Institut for Samfund og Kultur
  • Institut for Æstetik og Kommunikation
  • Institut for Uddannelse og Læring (DPU)
  • Center for universitets- og ungdomsuddannelsespædagogik.

Især de to første, hvor de tidligere humaniorainstitutter er fordelt, har givet anledning til debat. Blandt andet stiller flere forslag om, at ordet ”kultur” indgår i begge navne, så de to kommer til at hedde for eksempel Institut for Kultur og Samfund og Institut for Kultur og Kommunikation. Andre vil have ”æstetik” ændret til ”kunst” og andre igen ”samfund” ændret til ”erkendelse”. 

Der er også dem, der fremhæver det umulige i at finde dækkende navne til to institutter. De foreslår i stedet, at navnene får en mere administrativ karakter. Flere fra især Institut for Informations- og Medievidenskab er derfor fortalere for helt korte navne som Institut for Kommunikation. Men det falder ikke i god jord hos alle, der henviser til, at ordet ”kommunikation” lugter for meget af ”new public management, ”politisk spin” og ”mediehungren”. (Læs alle debatindlæggene)

Endelig er der dem, der er gået i en mere kreativ retning med forslag som Department of SMILE (Scandinavian, Media, IT, Language and Esthetics) og Institut for KÆMI (Kommunikation, Æstetik, Medier, Information).

Næsten enighed på DPU

På det tidligere Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) har man sideløbende diskuteret et nyt navn til Institut for Uddannelse og Læring. Her kan man dog ud fra debatindlæggene læse, at der er bred enighed om at foreslå navnet Institut for Pædagogik og Uddannelse og på engelsk Department of Education.

Begrundelsen går blandt andet på, at DPU allerede har fire kandidatuddannelser, der indeholder pædagogik i deres navn (pædagogisk psykologi, pædagogisk antropologi, pædagogisk sociologi og pædagogisk filosofi). (Læs alle debatindlæggene fra DPU

Arbejdsgrupper skal give medejerskab

På Business and Social Sciences har dekan Svend Hylleberg grebet processen anderledes an, idet han har bedt institutlederne om at nedsætte et arbejdsudvalg for hvert af de seks nye institutter. Udvalgene skal udarbejde et forslag til et nyt dansk navn til deres eget institut. Det bliver desuden drøftet med udvalgene, om de valgte engelske navne er passende.

– På den måde får vi etableret det rette medejerskab for de nye institutters navne, fortæller Svend Hylleberg.

Især forslaget om at ændre Department of Political Science til Department of Public Policy and Administration har skabt debat, og det må formodes at blive en af dekanens helt store udfordringer. Blandt andet har 15 professorer sendt et protestbrev til rektor Lauritz B. Holm-Nielsen i forundring og harme over navneforandringen.

Der er indtil videre ikke udmeldt nogen dato for, hvornår dekanerne lægger de endelige institutnavne fast på de to hovedområder, men forslagene skal drøftes med universitetsledelsen den 4. april. Fristen for at indsende forslag til Arts udløb den 22. marts.

På hovedområderne Science and Technology og Health har man fastlagt både danske og engelske navne på institutter og centre.

Fremtidens Aarhus Universitet, Medarbejdere, Arts