Du er her: AU  Medarbejdere  Institutter m.v. Nyhed

Horizon 2020: Man skal forberede sig nu

Selvom Horizon 2020 har et imponerende budget på hele 70 mia. euro til forskningsprojekter, kan det tage lang tid at finde stærke akademiske partnere og virksomheder, der vil samarbejde, forklarer Forskningsstøtteenheden, som er klar til at vejlede interesserede om det nye program.

03.06.2013 | Andreas G. Jensby

Kampen om bevillinger er hård, og der bliver lagt stor vægt på stærke forskningskonsortier og projekter, når EU’s nye program for forskning og innovation, Horizon 2020, med et budget på 70 mia. euro erstatter det nuværende rammeprogram FP7 den 1. januar 2014.

Derfor kommer AU’s Forskningsstøtteenhed nu med en opfordring til AU’s forskere om at gå i gang i god tid med at finde stærke akademiske og kommercielle samarbejdspartnere.

- Mange har især svært ved at identificere de rigtige små og mellemstore virksomheder at samarbejde med. Det tager tid, så det er på tide at gå i gang, så man er klar til at ansøge. Og det nærmer sig et krav, at SMV’erne skal være med, for EU har meget fokus på vækst og beskæftigelse, siger John Westensee fra Forskningsstøtteenheden.

Stærke partnere og interdisciplinaritet

Horizon 2020 sigter i endnu større omfang end i dag mod at støtte forskning og innovation, som skaber vækst og beskæftigelse og adresserer vigtige samfundsudfordringer. Derudover bliver interdisciplinaritet også et vigtigt parameter.

- Det interdisciplinære er en rigtig vigtig parameter, som EU ønsker meget mere af. Det betyder, at humaniora og samfundsvidenskaberne også spiller en rigtig vigtig rolle her. De har tidligere haft lidt svært ved at trænge igennem, men de har bestemt mulighed for at være med, siger John Westensee.

AU’s strategi lægger op til, at vi nærmest skal fordoble indtægterne fra EU, og at flere projekter gerne skal koordineres fra Aarhus, så John Westensee opfordrer forskerne til at kontakte Forskningsstøtteenheden uanset hvor de befinder sig i processen.

Sådan fordeles pengene

De tre hovedfokusområder for forskningen er: Excellent Science, Industrial Leadership og Societal Challenges. EU-Kommissionen forventer et samlet budget på 70,2 milliarder euro. Dette ventes at blive opdelt som følger (en vis del går til administration o.l., så derfor giver tallene nedenfor ikke 100 pct. i alt):

 1. Excellent Science:                                   29%                    

 2. Industrial Leadership:                           21%                    
 3. Societal Challenges:                               37%                    

  1. Health, demographic change and wellbeing: 25%
  2. Food security, sustainable agriculture marine and maritime research and the bio-economy: 13%
  3. Secure clean and efficient energy: 18%
  4. Smart, green and integrated transport: 21%
  5. Climate action, resource efficiency, and raw materials: 10%
  6. Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies - and:
  7. Secure societies – protecting freedom and security of Europe and its citizens: 12%

Hvad er mulighederne inden for kategorierne?

Inden for kategorierne Industrial Leadership og Societal Challenges gives bevillinger til forskningssamarbejder, der involverer min. tre parter fra tre europæiske medlemslande. Derudover fremmer man som tidligere nævnt sine muligheder for bevilling ved at have kommercielle partnere med og ved at have et videnskabeligt interdisciplinært fokus i forskningsemnerne.

Excellent Science-kategorien er inddelt i fire undergrupper, som skal…

 • støtte talentfulde og kreative forskere til at udføre banebrydende forskning ( European Research Council (ERC))
 • give bevillinger til forskningssamarbejder, som udvikler og modner fremtidige og fremspirende teknologier (Future and Emerging Technologies (FET))
 • give forskerne mulighed for karriereudvikling gennem Marie Curie Actions
 • sikre, at Europa har en forskningsinfrastruktur i verdensklasse (herunder e-infrastruktur), som er tilgængelig for alle forskere i og uden for Europa.

 

Strukturen i Horizon 2020

Kilde: UCL's European Research and Development Office


Status og first calls

I skrivende stund er EU-Parlamentet og EU-Kommissionen i gang med at forhandle budgettet endeligt på plads og fastlægge indholdet og reglerne for deltagelse. De første opslag annonceres tidligst i januar 2014 og senest i løbet af foråret 2014.

Det forventes, at opslagene er mindre snævert formulerede i Horizon 2020 end i FP7 og generelt at den efterfølgende administration og revision er mindre tung og kompliceret end tidligere.

Hvordan kan AU’s forskere forberede sig nu?

Hvis man ikke allerede er i gang, kan AU’s forskere med fordel begynde at overveje og identificere ideer, som passer ind under temaerne for Horizon 2020 samt etablere et forskningsnetværk med forskere fra andre EU-lande samt kommercielle partnere, især mindre virksomheder.

En anden mulighed for AU’s forskere er ifølge Forskningsstøtteenheden at lave lobby-arbejde. Brug nationale og internationale kontakter og kanaler til at fremme synspunkter og ideer til forskningsprogrammerne, så de formes i retning af ens forskningsprojekter.

Kommende kurser fra Forskningsstøtteenheden


Hvem kan man kontakte for hjælp?

AU Forskning og Talent, Forskningsstøtteenheden (FSE)

 • Lobbyarbejde og strategisk positionering
  John Westensee, Funktionschef for Forskningsstøtteenheden
  jwe@adm.au.dk
  5098 4662

 

 • Planlægning af ansøgninger og forløb
  Forskningsstøtteenheden, Pre-award team
  Jakob D. Sørensen, Teamleder
  jakosoer@rm.dk
  2945 4023

 

 • Horizon 2020 – projektgodkendelse og finansiering
  Forskningsstøtteenheden, Post-award team
  Kontraktforhandling, rapporterings- og revisionsfasen
  Grethe Baasch Thomsen, EU specialkonsulent
  gbt@adm.au.dk
  7846 6888

 

 • Projektstyring og ledelse
  Forskningsstøtteenheden – Project management team
  Projektfinansieret professionel administrativ support
  Jakob Vester, Specialkonsulent
  jave@adm.au.dk
  2136 4371

Jo før i ansøgningsprocessen du kontakter FSE, jo bedre kan de hjælpe dig.

Yderligere information

Læs mere om Horizon 2020 på Europa Kommissionens website eller se en præsentation af Horizon 2020.

Forskning, Forside
300871 / i40