Institutter og administration sætter sig til mødebordet efter sommerferien

De nye retningslinjer for samarbejdet mellem institutter og administration er nu tilgængelige på medarbejdere.au.dk, og de første møder om det kommende års samarbejde holdes efter sommerferien.

17.07.2012 | AU Kommunikation

Konstitueret vicedirektør for AU Kommunikation, Christina Breddam, har stået i spidsen for styregruppen, som har formuleret de nye retningslinjer for samarbejdet mellem administration og institutter. Hun forventer, at de gentagne møder mellem institutter og administration giver et dynamisk og fleksibelt samarbejde, som sikrer, at ydelserne løbende justeres efter institutternes behov. Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation

Konstitueret vicedirektør for AU Kommunikation, Christina Breddam, har stået i spidsen for styregruppen, som har formuleret de nye retningslinjer for samarbejdet mellem administration og institutter. Hun forventer, at de gentagne møder mellem institutter og administration giver et dynamisk og fleksibelt samarbejde, som sikrer, at ydelserne løbende justeres efter institutternes behov. Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation

Efter sommerferien begynder rækken af dialogmøder, hvor institutlederne sammen med deres sekretariatsledere mødes med repræsentanter for vicedirektørområderne. Målet med møderne er at skabe fælles fodslag omkring de opgaver, som institutterne har brug for, at administrationen løfter i det kommende år.

Dialogmøderne er kernen i den nye ramme for samarbejdet mellem institutter og administration, som har fået navnet Fælles Grundlag for Samarbejde.

Fælles Grundlag for Samarbejde er et digert dokument på knap 70 sider, for ud over at beskrive rammen for samarbejdet mellem institutter og administration indeholder det også beskrivelser af de ydelser, som de forskellige vicedirektørområder tilbyder.

- Beskrivelserne er centrale, fordi de giver institutterne et samlet overblik over de opgaver, som administrationen kan hjælpe med at løse. På den måde kan de fungere som et oplæg til en dialog om, hvilke opgaver der er relevante at få løst på det enkelte institut, og hvordan opgaverne skal prioriteres, forklarer konstitueret vicedirektør for AU Kommunikation, Christina Breddam, der har stået i spidsen for styregruppen, som har formuleret de nye retningslinjer for samarbejdet.

Møderne skal sikre et dynamisk og fleksibelt samarbejde

Da rammerne for samarbejdet er blevet formuleret i løbet af foråret, begynder møderunden først til august. Men de kommende år er det planen, at møderne sættes i gang i løbet af foråret.

- De gentagne møder mellem institutter og administration giver et dynamisk og fleksibelt samarbejde, hvor vi sikrer, at ydelserne løbende justeres efter institutternes behov. Samtidig giver det et godt grundlag for at afstemme forventningerne til samarbejdet, at man mødes fysisk og drøfter opgaverne, forklarer Christina Breddam.

Når den første møderunde mellem institutter og administration er gennemført, evalueres processen. På baggrund af denne evaluering kan Fælles Grundlag for Samarbejde revideres.

Hent Fælles Grundlag for Samarbejde som pdf her

Hent bilag til Fælles Grundlag for Samarbejde her

Medarbejdere, Administrative forhold, Forside