Internationalisering, åbenhed og synliggørelse af vores stærke position

Med sin faglige dybde og bredde indtager Business and Social Sciences en stærk position internationalt, forudser prodekan Frank Pedersen. Men der skal arbejdes med at synliggøre hvor gode, vi allerede er.

10.03.2011

 

”Som du kan høre, er jeg besat af to ting: Internationalisering og åbenhed”, siger prodekan Frank Pedersen som afslutning på et interview om perspektiverne for videnudveksling i den nye struktur for Business and Social Sciences.

Han er overbevist om, at koblingen mellem Handelshøjskolens brede profil og den faglige dybde fra de samfundsvidenskabelige miljøer tilsammen skaber en platform, som giver den brede business school
mulighed for at positionere sig stærkt internationalt, så også de helt store internationale virksomheder og organisationer får øje på kandidater, uddannelsesaktiviteter og videnudveksling fra Aarhus.

”Vi skal synliggøre vores faglige tyngde og dybde, og det er klart, at vi med vores øgede volumen får lettere ved at komme i kontakt med internationale virksomheder men også ved at indgå samarbejder med
udenlandske universiteter”, mener Frank Pedersen.

Han peger blandt andet på eliteuddannelsen International Master of Science in Quantitative Economics (IMSQE) som et oplagt tilbud til den finansielle sektor i London, som efterspørger højt kvalificeret arbejdskraft, og han tror også, at efterspørgslen efter viden om ledelse generelt og især om ledelse af offentlige organisationer vil blive styrket i den nye konstruktion Centre for Governance.

Universitetets struktur skal afspejle det globale rum


Aarhus Universitets struktur skal afspejle det globale rum, hvor virksomheder handler på tværs af grænser, strukturer og kulturer og hvor virksomhedens afdelinger er spredt over hele verden. Ved at nedbryde den gamle struktur bliver det lettere at samarbejde på tværs og generere ny viden men også lettere for virksomheder og organisationer at finde indgange til Aarhus Universitet, mener Frank
Pedersen:

”Universitetets tidligerestruktur havde på visse punkter en tendens til at række tilbage til før middelalderen, men vores uddannelser, forskning og struktur må også afspejle nutidens globale rum. Jeg ser det som en enestående mulighed at være med til at skabe noget, som der i dag kun findes paralleller til meget få steder i verden”, siger Frank Pedersen.

Akkrediteringer handler om kvalitetsudvikling


Internationale akkrediteringer bliver en af de vigtige byggesten for Business and Social Sciences, og ambitionen er at fastholde Handelshøjskolens nuværende Equis-akkreditering samt opnå
AACSB-akkreditering.

”Equis og AACSB er de absolut vigtigste, mens den engelske AMBA er mere snæver og kun omhandler MBA/MPA programmerne. Der ligger et stort arbejde i at få præsenteret og analyseret vores brede business school, men man skal også erindre, at de skarpe skel mellem offentlig og privat virksomhed i disse år nedbrydes. Den nye struktur på Business and Social Sciences afspejler netop den tendens. Vi bliver bredere, men vi får også mere tyngde inden for alle felter”, mener Frank Pedersen.

Selv om akkrediteringsprocesser er omfattende, tror han ikke, at den enkelte VIP skal være bange for, at akkrediteringer vil styre hans forskning.

”Kerneopgaven for VIP’erne er at skabe forskning af høj kvalitet, mens akkrediteringer er et redskab til at synliggøre vores kvalitet overfor omverdenen. Og så er det ikke mindst et systematisk redskab hvormed
organisationen kan arbejde med kvalitetsudvikling, og derfor skal vi huske at bruge evalueringsrapporterne til at anspore og motivere internt i organisationen”, siger Frank Pedersen.

Aarhus BSS, Fremtidens Aarhus Universitet