Jacob Bundsgaard: Studietid på rådhuset

Som byens borgmester deltog Jacob Bundsgaard i årsfesten på Aarhus Universitet. Her fortæller han om sin studietid og en sideløbende karriere med verdens bedste studiejob.

12.09.2011 | Helge Hollesen

De faglige ambitioner og engagementet var fantastisk, siger Jacob Bundsgaard om studietiden på Statskundskab. Foto: Roar Paaske/AU Kommunikation

Selvom man både optræder i statistikken over frafaldne studerende og er næsten 10 år om at få sin kandidatgrad, kan man godt blive til ”noget”.

For eksempel borgmester i Aarhus.

Det er i den rolle, Jacob Bundsgaard i dag deltager i årsfesten på det universitet, hvor han i 1998 begyndte på Historie, men endte med at kunne kalde sig cand.scient.pol.

At det skulle blive starten på et årti med studier og en sideløbende politisk karriere, lå ikke i kortene dengang.

– Overhovedet ikke. Og som barn gik jeg heller ikke med en drøm om at blive politiker, siger byens 35-årige førstemand. Men interessen for samfundsforhold har han altid haft. Og lysten til at vide mere om nyere dansk politisk historie dikterede studievalget.

Før han kastede sig over historiebøgerne, var Jacob Bundsgaard dog på et længerevarende ophold i London, hvor han blandt andet arbejdede som tjener.

– Det var nok der, min politiske bevidsthed og sociale indignation blev vakt. Det var chokerende at opleve de mange hjemløse og den udbredte fattigdom i et land, som, jeg troede, på mange måder var som Danmark, fortæller Jacob Bundsgaard.

At gøre en forskel

Derfor blev det nyerhvervede årskort til universitetet da også hurtigt suppleret med medlemskort til både Danmarks Socialdemokratiske Ungdom og studenterorganisationen Frit Forum. Den unge studerende ville være med til at gøre en forskel.

Historiestudierne indfriede dog ikke Jacob Bundsgaards forventninger, så i 1999 skiftede han fra stud.mag. til stud.scient.pol.

– Statskundskab var markant anderledes med et fedt drive i studierne, målrettede medstuderende og et integreret miljø, hvor man var meget mere på instituttet modsat de mange timer med selvstudium på Historie, husker Jacob Bundsgaard mødet med ”Magtens rugekasse”, som Statskundskab også bliver kaldt.

Verdens bedste studiejob

Inden han kom så langt, var Jacob Bundsgaard en meget aktiv deltager i den valgkampagne, som gav en endnu ikke så kendt Helle Thorning Schmidt en plads i Europa-Parlamentet.

Bare to år senere stod den unge socialdemokrat selv på en stemmeseddel ved kommunalvalget i 2001. Og selvom socialdemokraterne mistede flertallet og dermed borgmesterposten, opnåede Jacob Bundsgaard valg.

Verdens bedste studiejob kalder han selv den følgende periode, hvor han hurtigt fik ansvaret som politisk ordfører og måtte bruge nattetimerne for bare nogenlunde at kunne passe studierne.

– Men det var fremragende at kunne kombinere en teoretisk indsigt i offentlig forvaltning med erfaringerne fra det politiske arbejde.

Stof til specialet

I byrådet blev den unge politiker også ordfører på skoleområdet, og her fandt han inspirationen til et speciale om folkeskolen i Aarhus.

– Det undrede mig, at der ingen sammenhæng er mellem, hvor mange penge skolerne får og de resultater, de opnår, forklarer Jacob Bundsgaard sit emnevalg, som også kom ham til nytte, da han i januar 2010 blev rådmand for Børn og Unge-afdelingen.

Inden da nåede han dog at bestride et fuldtidsjob som virksomhedskonsulent i København ved siden af byrådsarbejdet i Aarhus.

– Og selvom det kun var et års tid, så er jeg glad for, at jeg nåede at bruge min uddannelse på andet end politik.

Medarbejdere, UNIvers, Forside