Julehilsen

Til administrationen fra Jørgen Jørgensen

10.12.2012

Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation

2012 har været et år, hvor de administrative medarbejdere på AU har skullet løbe stærkt. Meget stærkt.

Den faglige udviklingsproces har trukket store veksler på organisationen, og der ligger stadig et stort arbejde med at udvikle, tilpasse og konsolidere, før vi er i mål.

Vi er alle ved at finde os til rette i en ny organisation, hvor der kan være nye arbejdsopgaver, nye omgivelser og nye kolleger, og det kan være udfordrende nok i sig selv.

Samtidig er der flere projekter, som vi er nødt til at arbejde videre med i det kommende år; herunder bl.a. digitalisering og økonomimodel.

Oveni kommer den vigtige daglige drift, som skal sikre, at et stadig stigende antal studerende og kolleger får den bedst mulige administrative støtte.

Det ville være udfordrende for enhver organisation at skulle håndtere alle de opgaver på én gang.

Det er det også for administrationen på Aarhus Universitet. Men når jeg kigger rundt i organisationen, ser jeg alligevel dybt dedikerede medarbejdere, som udstråler både faglig stolthed og en helt enorm arbejdsmoral.

Og det er en fornøjelse for mig at kunne sige, at det hårde arbejde giver tydelige resultater.

På det lederseminar, som blev afholdt for nylig, var den klare melding fra institutlederne, at de hele tiden oplever forbedringer i den administrative service. Der er kort sagt flere og flere grønne lamper, der bliver tændt.

Det er en meget positiv melding. Administrationen er sat i verden for at støtte medarbejdere og studerende på AU, og selvom vi stadig kan blive bedre, så er det vigtigt, at vi en gang imellem husker at stoppe op, tager en dyb indånding, og minder os selv om de resultater, vi har opnået. Vi må ikke blive så fokuserede på de uløste opgaver, at vi helt glemmer de ting, vi allerede har udrettet.

Jeg håber, at I i løbet af julen giver jer selv lov til at puste ud og glæde jer over de grønne lamper, som ifølge institutlederne bliver tændt flere og flere steder.  Så kigger vi på de røde lamper igen i det nye år.

I universitetsledelsen arbejder vi også hele tiden på at blive bedre. I dette efterår har vi med stor hjælp fra organisationen set nærmere på prioriteringen af de mange projekter. Der skal vælges og fravælges, så vi ikke presser administrationen og vore kolleger i de faglige miljøer unødigt. Det er noget, vi ikke været gode nok til undervejs i den faglige udviklingsproces.

Derfor var der i den psykiske APV lagt vægt på at spørge specifikt ind til jeres oplevelse af udviklingsprocessen, så vi fortsat kan blive klogere på, hvor vi i ledelsen konkret skal gøre det bedre. Mere end 80 procent af medarbejderne har svaret på undersøgelsen, og jeg ser frem til at arbejde videre med dens resultater, når den offentliggøres i februar 2013.

APV’en vil muligvis også bære præg af, at de administrative medarbejdere i år har været under beskydning fra mange kanter. Universiteterne spiller en vigtig rolle i samfundet, og derfor må vi acceptere, at medierne er opmærksomme på de fejl, vi begår. Lad mig slå fast, at konstruktiv kritik er en vigtig drivkraft på et universitet. Og når kritikken er berettiget, skal vi være i stand til at finde gode løsninger på problemerne.

Men vi har også set eksempler på helt urimelig kritik af AU’s administration, og her må vi klart sige fra.

Det er ikke altid synligt udefra, men vi får som sagt at vide, at det hårde arbejde bærer frugt. Flere og flere røde lamper bliver grønne. Det er det, vi skal holde fast i, når vi går ind i 2013.

Med ønsket om en god jul og et godt nytår,

Jørgen Jørgensen

Medarbejdere, Nyt fra ledelsen, Forside