Købmandsskolekurser 2010

Alle medarbejdere ved Aarhus Universitet har nu mulighed for at tilmelde sig de efteruddannelser, som universitetet udbyder i samarbejde med blandt andre Århus Købmandsskole og Aarhus tekniske Skole. Kurserne omfatter både sprog, IT og kommunikation. Tilmeldingsfrist 13. august.

09.07.2010 | AU Kommunikation

Forord

NYHED Kurserne er åbne for alle medarbejdere ved Aarhus Universitet, dvs. at såvel TAP’er som VIP’er meget velkommen til at deltage.

Universitetet kan med stor tilfredshed konstatere, at der i de sidste mange år har været meget stor interesse for og søgning til de efteruddannelseskurser, som vi udbyder bl.a. i samarbejde med Århus Købmandsskole og Aarhus tekniske Skole.

Universitetet vil stærkt opfordre til, at alle dele af universitetet slutter op om efteruddannelses­kurserne, som udbydes til meget konkurrencedygtige priser. Giv Personale- og udviklingskon­toret tilbagemeldinger om kurserne og evt. ønsker om fremtidige kurser, således at vi fortsat kan leve op til en målsætning om at imødekomme det aktuelle behov for efteruddannelse.

I en tid præget af udviklings- og omstillingsprocesser og med stor fokus på begrebet kompetenceudvikling er det væsentligt, at medarbejderne får mulighed for at udbygge og ajourføre deres viden inden for såvel de hårde som de bløde fag for at kunne stå distancen på fremtidens arbejdsplads.

I lighed med tidligere har en aktiv og inspireret indsats fra både tillidsrepræsentanter og ledelse været en afgørende forudsætning for den positive brugerinteresse vedrørende kurserne. Universitetet håber, at samarbejdet om kurserne også vil medføre en tilsvarende opbakning fra medarbejderne fremover.

Ideer til fremtidige kursusudbud og ris, ros, kritik, kommentarer og bemærkninger til det nuværende kursusudbud er meget velkommen. Skriv, ring eller mail til Personale- og udviklings­kontoret:

Jens Kristian Birthin 8942 1163 (e-mail jkb@adm.au.dk) eller Pia Andersen 8942 1097 (e-mail pa@adm.au.dk)

HUSK TILMELDINGSFRIST PÅ ALLE KURSER

Fredag den 13. august 2010 Kl. 12.00

Tilmeldingsblanket

Application form

Nyheder