Kompetenceudvikling for ledere på AU

Er du leder og kunne du tænke dig at udvikle din faglige værktøjskasse? Læs videre om blandt andet nye værktøjskurser i stresshåndtering, konflikthåndtering, den vanskelige samtale og ekstern forskningsfinansiering.

08.04.2013 | Marianne Gammelgaard

Ønsker du hjælp til og viden om kompetenceudvikling af dig selv som leder? Få støtte hos AU HR’s nye ledelsesakademi, der tilbyder kurser i lederudvikling og hjælper dig med at udvide din faglige værktøjskasse. I maj og juni måned tilbydes værktøjskurser i stresshåndtering, konflikthåndtering, personalejura, den vanskelige samtale, værdiskabende mødeledelse og ekstern forskningsfinansiering.

Tilbuddene gælder alle ledere på AU, såvel VIP- som TAP-ledere samt ledere af store eller små enheder, for eksempel forskningsledere, uddannelsesledere, institutledere, studieledere, funktionschefer, institutsekretariatsledere, teamledere mv.

ledelsesakademiets hjemmeside kan du finde en oversigt over kommende kurser i ledelsesudvikling samt inspiration til at arbejde med kompetenceudvikling i dit arbejde som leder.

Administrative forhold