Kompetenceudvikling til afskedigede medarbejdere

Tre bevillinger skal sikre kompetenceudvikling til de medarbejdere, som Aarhus Universitet desværre må tage afsked med.

14.03.2014 | Signe Schou

Fonden til udvikling af statens Arbejdspladser (FUSA) har bevilget 10.000 kr. i gennemsnit pr. opsagt medarbejder, der gennemfører et kompetenceudviklingstiltag – svarende til ca. 1,8 mio. kr. Derudover supplerer universitetet efter ønske fra fællestillidsrepræsentanterne med yderligere 1,5 mio. af de centrale midler, mens varslingsfonden bidrager med 450.000 kroner, således at den samlede pulje ender på ca. 3,6 mio. kr., hvis alle gennemfører et kompetenceforløb.

Øremærkede midler

Midlerne er øremærket til afskedigede medarbejdere og medarbejdere, som har konverteret en påtænkt afskedigelse til en frivillig fratrædelse. De skal anvendes til målrettet udvikling af den enkeltes faglige kompetencer.

”Vi har som arbejdsplads et stort ansvar for at give den enkelte medarbejder det bedst mulige afsæt for at komme videre, og derfor er det positivt, at vi har kunnet imødekomme fællestillidsrepræsentanternes ønske,” siger rektor Brian Bech Nielsen.

Bredt udvalg af kurser

AU HR opretter målrettede kurser til afskedigede medarbejdere, og der er desuden mulighed for at vælge kurser og uddannelse fra AU HRs kursuskatalog.

En medarbejder kan også selv finde et relevant kursus eksternt og søge om FUSA-midler til kursusafgiften. AU HR opfordrer i denne sammenhæng til, at man bruger deres aftaler med kursusudbydere, som giver adgang til gode rabatter.

Rektor: Midlerne skal bruges optimalt

En medarbejder skal afklare, hvilke typer af kompetenceudvikling, som er relevante, sammen med den leder, man sædvanligvis aftaler kompetenceudvikling med. I den forbindelse kan det være nyttigt at gøre brug af de råd og den vejledning, medarbejderen får via genplaceringsforløbet hos Mercuri Urval.

Det er AU HR, som har søgt og fået midlerne hos FUSA. AU HR har ligeledes indgået en aftale om midler fra varslingsfonden til kursusaktiviteter for medarbejdere fra AU, som ydes gennem Jobcenteret. For at få del i disse midler skal den opsagte tage kontakt til det lokale Jobcenter.

”AU HR Kompetenceudvikling har gjort en flot indsats i forhold til at skaffe midlerne hjem,” siger rektor og tilføjer: ”Det er vigtigt, at midlerne nu bliver brugt optimalt, og at lederne understøtter medarbejderne i at få et godt afsæt i en videre karriere.”

Læs om mulighederne for kompetenceudvikling her.

Se en oversigt over særligt oprettede kurser her.

Administrative forhold, Forside