Du er her: AU  Medarbejdere  Institutter m.v. Nyhed

Konstruktive cafémøder på Arts

Dekanatet på Arts har afholdt caféseminarer i Aarhus og Emdrup, hvor knap 150 medarbejder og studerende mødte op for at diskutere den fremtidige indretning af Arts.

29.06.2011 | Ulrik Vosgerau

Snakken var livlig og konstruktiv da henholdsvis 104 og 38 af fakultetets medarbejdere og studerende mødte op i Aarhus den 23. marts og Emdrup den 24. marts til dekanatets cafémøder. På møderne var rapporter fra implementeringsgrupperne til diskussion. Nærmere bestemt drejede det sig om de færdiggjorte rapporter om centre, forskningsprogrammer, uddannelsesfagudvalg og medarbejder- og studenterinddragelse på Arts.

Efter fremlæggelse fra arbejdsgruppernes tovholdere blev rapporternes hovedkonklusioner diskuteret i grupper og siden i plenum, hvor spørgsmålene til fakultetsledelsen også var mange.
Dekanatet tager nu noter og kommentarer fra cafémøderne med i den videre diskussion og sammenfatter sine tanker i en rapport. Rapporten vil blive lagt ud til høring efter sommerferien, inden der i september træffes beslutningen om den fremtidige organisering på Arts.

> Læs arbejdsgruppernes rapporter

Se billeder fra cafémøderne:

Cafémøder på Arts uge 25 from Ib Jensen / Ulrik Vosgerau on Vimeo.

Arts, Fremtidens Aarhus Universitet, Medarbejdere, Studerende
300871 / i40