Midlertidige parkeringspladser i den østlige del af Universitetsparken

En række byggerier medfører, at eksisterende parkeringspladser inddrages midlertidig - men de bliver erstattet.

27.03.2014 | Lars Bo Nørgaard

De ny midlertidige pladser er klar senest den 1. august 2014.

I øjeblikket gennemføres Unilab renoveringer af laboratoriefaciliteter i Kemi, Fysik og Astronomi, Biologi og Biofysik (bygning 1180). Mens renoveringen af bygningerne pågår, er det nødvendigt at nedlægge parkeringspladser ved bygningerne.

Nybyggeriet til Biomedicin i den sydlige del af Universitetsparken starter omkring den 1. juli, og det medfører, at det midlertidige parkeringsareal på byggegrunden (tidligere bygning 1090) sløjfes. Samtidig nedlægges 42 parkeringspladser på Vennelyst Boulevard, mens byggeriet finder sted.     

Nye midlertidige parkeringspladser

Der etableres 100 parkeringspladser på græsarealet syd for Bioscience (bygning 1540) og 44 pladser mellem Medicinsk Biokemi (bygning 1170) og Molekylærbiologi (bygning 1137) på Ole Worms Allé.

De ny midlertidige pladser er klar senest den 1. august 2014. 

Administrative forhold, Nyheder, Forside