Mindeord for Birger Kaiser

Mindeord for Birger Kaiser, tidligere direktør for Studenterhusfonden af 1991, fællestillidsrepræsentant, medlem af konsistorium, leder af universitetets sikkerhedsorganisation, initiativtager til Feriefonden af 1979 og medstifter af foreningen Nestor for tidligere Aarhus Universitets-ansatte.

25.08.2010 | AU Kommunikation

Birger Kaiser er død, 73 år gammel, efter flere års svær sygdom.

Birger Kaisers mange titler fra sin næsten 45-årige ansættelse på Aarhus Universitet vidner om, at han var en yderst engageret medarbejder med mange ideer og et ønske om at gøre det bedste for universitetet og kollegerne. Han tog blandt andet initiativ til feriefonden, som med sine mange ferieboliger er til stor glæde for universitetets medarbejdere, og da han selv gik på pension, var han med til at stifte foreningen Nestor for tidligere ansatte på universitetet.

Birger Kaiser var med til at danne Studenterhusfonden af 1991, hvor han virkede som direktør frem til 2004. Han kom til universitetet som tekniker på Det Fysiske Institut, og han var fællestillidsrepræsentant for Aarhus Universitets ansatte i 17 år. Qua denne post sad han også en længere årrække i Aarhus Universitets konsistorium, frem til det blev nedlagt med den nye universitetslov i 2003.

Aarhus Universitet havde i Birger Kaiser en skattet medarbejder og en god ambassadør med stor ekstern kontaktflade. På universitetet vil han ikke mindst blive husket for sin ukuelige lyst til at gøre en ekstra indsats for kollegaerne og for universitetet samt for sit gode humør. Og vi vil huske Birger som en af de personligheder, som har skabt den særlige ånd, som universitetet har.

Vores tanker går nu til Birgers nærmeste.

Æret være hans minde.

På vegne af Aarhus Universitet
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen

Nyheder