Mindeord om Carsten Riis

Carsten Riis, lektor og tidligere dekan ved Det Teologiske Fakultet afgik ved døden den 8. december. Læs Anders Klostergaard Petersens mindeord.

10.12.2013 | Anders Klostergaard Petersen

Det er med sorg, at vi ved Afdeling for Religionsvidenskab ved Aarhus Universitet har modtaget besked om, at vor tidligere kollega Carsten Riis d. 8. december afgik ved døden. Carsten Riis var først hovedfagsstuderende, siden kandidatstipendiat og adjunkt og senere lektor ved Afdelingen med speciale i kristendommens historie. Hans primære interesse og ekspertise gjaldt den ortodokse kirke, ikke mindst den bulgarske, som han også i 1999 forsvarede disputats om. I sine yngre år tog Carsten Riis også ofte sin motorcykel og kørte på egen hånd rundt i det svundne Osmannerrige, hvis politiske og religiøse historie han var så optaget af.

Ud over sine uddannelses- og forskningsmæssige færdigheder havde Carsten Riis betydelig talent for universitetsadministration. Det mærkede vi ved Afdelingen fra 1998-2000, hvor Carsten Riis med betydelig driftssikkerhed og faible var studieleder og derigennem begyndte at opbygge de evner, som siden skulle gøre ham til en af Religionsvidenskab skattet og meget kompetent dekan for det nu hedengangne Teologiske Fakultet. Det var derfor et indlysende valg, at Carsten Riis i 2002 blev valgt som dekan for Det Teologiske Fakultet, og at han med den ændrede universitære styreform fra 2006 og frem til 2011 blev fakultetets første og sidste ansatte dekan. I sin embedsførelse var Carsten Riis kendetegnet ved en høj grad af professionalisme, beslutsomhed og klar dømmekraft, ligesom man hos ham altid kunne vide sig sikker på, at fakultetets økonomi var i bedste hænder. Navnlig i sin sidste dekanperiode udmærkede Carsten Riis sig også ved at foretage en række visionære satsninger.

Carsten Riis havde betydelig glæde ved fag- og skønlitteratur, ligesom han værdsatte godt boghåndværk. Det sidste nød vi godt af i redaktionen for Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, hvor Carsten Riis i mange år var et afholdt redaktionsmedlem og en stund også ansvarshavende redaktør. Den begejstring og nidkærhed for det dygtige arbejde, som kendetegnede Carsten Riis, kom også til udtryk i en sjælden grad af akribi i forhold til korrekturlæsning og ordentlig tidsskrifttypografi. Hans ørneblik var svær at erstatte. I en periode varetog han også med ildhu hvervet som formand for Forskningsfondens publiceringskomite

Når vi i dag tænker tilbage på Carsten Riis, er det ikke mindst hans tørre og underspillede humor men også lune, som træder frem. Hans ironiske evner havde oftest opbyggelig karakter, ligesom han gennem årene blev både mildere og bedre til at favne sine meget forskellige kolleger. Man var ikke i tvivl om Carsten Riis’ glæde og stolthed over fakultetet, dets medarbejdere, den gode undervisning og fremragende forskning.

Carsten Riis har den sidste periode af sit alt for korte liv lidt af alvorlig sygdom og vi har derfor ikke det sidste år kunnet følge ham på nært hold. Ingen skal imidlertid være i tvivl om den meget store respekt, der ved Afdelingen står om ham som kollega og dekan. Det er derfor med dyb taknemmelighed og vemod, vi mindes Carsten. Ved Carsten Riis’ død går vore tanker og medfølelse først og fremmest til hans hustru, Jette Riis, og hans døtre. Æret være Carsten Riis’ minde.

 

Professor og forskningsleder ved Religionsvidenskab, Aarhus Universitet, Anders Klostergaard Petersen

Religion og teologi