Nu skal der følges op på den psykiske APV

Med offentliggørelsen af den psykiske APV er opfølgningsprocessen nu skudt i gang. En proces, hvor medarbejdere og ledelse i fællesskab skal sørge for, at arbejdsmiljøet diskuteres med det mål at udvikle og forbedre arbejdsmiljøet.

21.02.2013 | Kristian Serge Skov-Larsen

Den 21. februar har alle medarbejdere modtaget et link til den psykiske APV og kan dermed blive klogere på, hvordan det står til med det psykiske arbejdsmiljø på Aarhus Universitet.
Med offentliggørelsen indledes et grundigt opfølgningsarbejde, hvor medarbejdere og ledelse ved fælles hjælp skal sørge for, at arbejdsmiljøet diskuteres, og at der gennem dialog om APV’ens resultater aftales indsatsområder. Opfølgningsprocessen er organiseret efter bottom-up-princippet.

Det betyder, at der er tilrettelagt en proces, som lægger vægt på en høj grad af medarbejderindflydelse på universitetets handlingsplan. Det sikres ved, at indholdet i de lokale handlingsplaner, som udarbejdes på institut-, center- og vicedirektørniveau, bliver aktivt inddraget i arbejdet med handlingsplanerne på niveauerne over. 

– For at sikre god medarbejderinvolvering og indflydelse i opfølgningsarbejdet har vi fra AU HR udarbejdet et idékatalog med eksemplarisk APV-planlægnings- og -opfølgningsforløb, fortæller projektleder Karina Krogsdal-Wogensen fra AU HR’s enhed for organisationsudvikling og arbejdsmiljø.

Hun understreger samtidig, at det er de respektive ledere, der har ansvaret for det opfølgende arbejde, og at de, sammen med arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisationerne, er blevet opfordret til at indkalde medarbejderne til møder for at drøfte APV-resultaterne og prioritering af indsatsområder.

Fra bund til top

Handlingsplanerne fra institut-, center- og vicedirektørniveau forventes ifølge Karina Krogsdal-Wogensen at være færdige med udgangen af maj, hvor de videregives til hovedområdeniveauet.

– Hovedområdets handlingsplan opdateres på baggrund af de lokale handlingsplaner. På hovedområdeniveau bliver opfølgningen håndteret af APV-følgegrupper med medlemmer fra samarbejdsudvalg (FSU) og arbejdsmiljøudvalg (FAMU). På Arts har man dog valgt, at Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) skal være tovholder for opfølgningen i tæt samarbejde med Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU).

Efter planen samles handlingsplanerne for hovedområderne og videregives i oktober til universitetsledelsen, Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) og Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU), der i fællesskab varetager den fælles overordnede AU-handlingsplan.


Fakta: Mere information

Den psykiske APV indeholder otte rapporter: en overordnet AU-rapport, en rapport for hvert af de fire hovedområder og administrationen samt en rapport for de deltidsansatte og en statistisk baggrundsrapport. Du kan læse dem og følge arbejdet med APV-opfølgningen på AU HR’s APV-site

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/psykapv2012/

 

APV, Medarbejdere, Forside