Ny arbejdsmiljøorganisation etableres i efteråret

Strukturændringerne på Aarhus Universitet betyder, at arbejdsmiljøorganisationen også skal undergå forandringer.

29.08.2011 | Sys Christina Vestergaard

I de kommende måneder vil et midlertidigt hovedarbejdsmiljøudvalg sammen med AU HR udarbejde et forslag til ny struktur for arbejdsmiljøorganisationen på Aarhus Universitet. Det midlertidige hovedarbejdsmiljøudvalg vil blive sammensat af leder- og medarbejderrepræsentanter fra alle hovedområderne. Det enkelte hovedområde udvælger selv sine repræsentanter.

Arbejdet med at udvikle en model for den nye struktur for arbejdsmiljøorganisationen vil foregå i tæt samarbejde med dekanaterne og de eksisterende lokale arbejdsmiljøorganisationer på hovedområderne. Væsentlige beslutninger vedrørende strukturen – fx antallet af institutarbejdsmiljøudvalg og arbejdsmiljøgrupper – træffes på de enkelte hovedområder, så den passer til de lokale forhold og behov.

Det midlertidige hovedarbejdsmiljøudvalg vil inden årets udgang blive afløst af et permanent Hovedarbejdsmiljøudvalg. De kommende medlemmer af det kan først findes, når den nye arbejdsmiljøorganisation er beskrevet, og der efterfølgende kan skal nyvalg til posterne som arbejdsmiljørepræsentant.

Det nye Hovedarbejdsmiljøudvalg (HAU) erstatter Koordinationsudvalget for arbejdsmiljø (KOA). Universitetsledelsen har tidligere på året udpeget Jørgen B. Jespersen, konstitueret direktør for Det Nationale Center for jordbrug og fødevarer, som formand for HAU.

Science and Technology, Health, Fællesadministration, Aarhus BSS, Arts, Medarbejdere, Studerende, Administrative forhold, Fremtidens Aarhus Universitet
Tags: arbejdsmiljø, medarbejdere