Ny AU-hjemmeside om institutionsakkrediteringen

Arbejdet med at blive institutionsakkrediteret vil i det kommende år involvere mange medarbejdere på Aarhus Universitet. En ny ressourcehjemmeside giver overblik over processen, arbejdsgrupper og vejledninger.

06.02.2014 | Ulrik Albert Vosgerau

Efter en ændring i akkrediteringsloven i 2013 er det ikke længere de enkelte uddannelser men Aarhus Universitet som samlet institution, der skal akkrediteres for fremadrettet at kunne oprette nye uddannelser og uddannelsesudbud.

 

For at give de involverede medarbejdere og andre interesserede et overblik over processen er der nu etableret et ressourcerum på web, hvor man blandt andet kan finde links til relevante vejledninger, overblik over arbejdsgrupper og en FAQ.

 

Ressourcehjemmesiden, der kan ses på medarbejdere.au.dk/ia, vil blive udbygget løbende.

 


Fakta om institutionsakkrediteringen

  • Den nye danske akkrediteringslov trådte i kraft 1. juli 2013 og betyder at institutionsakkreditering afløser akkrediteringen af de enkelte uddannelser.
  • AU deltager i første runde af institutionsakkrediteringen, der placerer ansvaret for kvalitetssikring og -udvikling af uddannelserne hos institutionerne og institutionsledelsen selv.
  • For at opnå akkrediteringen skal vi på AU vise, at vi har et effektivt kvalitetssikringssystem og en stærk kvalitetskultur.
  • Maria-Christina Sørensen fra AU Studier, Udviklings- og projektstab er programleder for institutionsakkrediteringen.
Forside