Ny e-læringsplatform sendes i udbud

Aarhus Universitet er nu ved at være klar til at investere i en ny e-læringsplatform, et såkaldt Learning Management System (LMS). Hermed tager universitetet et vigtigt skridt i en ambitiøs fælles satsning på ”educational it”.

20.04.2012 | Signe Hvid Maribo

Den nye e-læringsplatform skal supplere det fysiske læringsrum med et virtuelt læringsrum, som især støtter de studerendes læring før og efter undervisningen på universitetet. Her kan de studerende blandt andet tilgå elektronisk undervisningsmateriale og samarbejde virtuelt med hinanden og med underviserne.

Af historiske årsager bruger mange af Aarhus Universitets enheder forskellige it-systemer, og det kan f.eks. gøre det svært for studerende at sammensætte undervisningsforløb på tværs af hovedområder. Den nye elektroniske platform bliver fælles for alle universitetets fag.

- Det giver nogle særlige udfordringer, fordi systemet skal understøtte alle de forskellige opgavetyper, som universitetets studerende løser. Det kan f.eks. være matematiske opgaver med klare facitter, eller humanistiske opgaver af mere åben eller fortolkende karakter, siger prodekan for uddannelse, Berit Eika.

Grundigt forarbejde

Det seneste år har studerende og medarbejdere i en styregruppe og forskellige arbejdsgrupper under uddannelsesudvalget formuleret forslag til politik, kompetenceudviklingsmodeller og tekniske anbefalinger. 

 - Det er et stort og ambitiøst projekt med mange aspekter, som kræver grundig forberedelse. Vi regner derfor ikke med, at systemet er helt udrullet før i starten af 2014, fortæller Berit Eika, som er formand for styregruppen.

EU-udbud og indkøb af LMS vil foregå hen over sommeren 2012, og systemet bliver taget i brug på enkelte udvalgte undervisningsforløb i foråret 2013. I den mellemliggende periode vil man fortsat skulle bruge den platform, som man plejer at bruge, det vil sige First Class, BlackBoard, AULA, CampusNet eller lignende. De platforme vil blive understøttet, indtil det nye system implementeres.

Kompetenceløft til underviserne

For at sikre teknologisk understøttelse af de studerendes læring og udnytte de nye muligheder maksimalt, bliver anden del af satsningen at tilbyde alle undervisere et kompetenceløft indenfor educational it.

Det er de fire universitetspædagogiske centre, AU Studieadministration og AU IT, som i fællesskab udarbejder planer, procedurer og materiale, der skal sikre, at alle undervisere kan få den fornødne introduktion og support ved overgangen til det nye LMS.

- Vi tager afsæt i de pædagogiske centre på hvert hovedområde. På den måde kan vi sikre en solid og tæt faglig forankring, siger Berit Eika.

Styregruppens indstilling til organisering af den pædagogiske indsats mangler endnu at blive behandlet i universitetsledelsen, mens afdækningen af de tekniske specifikationer er afsluttet, og udbudsarbejdet er sat i gang.

 

Berit Eika Berit Eika er prodekan for uddannelse på Aarhus Faculty of Health Sciences og formand for styregruppen for educational it

  

 

Medarbejdere, Studerende, Forside