Ny pjece om "Forandring og Stress"

Arbejdsmiljø i AU HR har i samarbejde med arbejdsmiljørådgivningsfirmaet Crecea A/S uadarbejdet en pjece om forandring og stress, som er blevet uddelt til alle medarbejdere på Aarhus Universitet.

26.01.2011 | AU Kommunikation

Folderen Forandring og stress

Formålet med pjecen er at informere om stress og forandring samt hvilke faktorer, der kan føre til stress. Pjecen informerer om, hvor ledere og medarbejdere kan få råd og vejledning om stress.

I samarbejde med Arbejdstilsynet har AU HR iværksat et initiativ, som omfatter 35 gratis workshops. Workshoppens formål er at fokusere på konkrete og lokale problemstillinger i relation til stress og forandring. Send en kort beskrivelse af den konkrete problemstilling til arbejdsmiljo@au.dk, hvis I har lyst til at benytte jer af tilbuddet.

Download pjecen "Forandring og Stress"

Værktøjer til forebyggelse af stress

Branchearbejdsmiljørådet Social og Sundhed har desuden sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø og bl.a. taget initiativ til otte procesværktøjer under temaet ”vi finder os ikke i stress”. Værktøjerne er bl.a. udviklet på baggrund af erfaringer fra arbejdspladser i Danmark.

De enkelte værktøjer er udformet, så de kan anvendes på et personalemøde eller en halv temadag, hvor fokus f.eks. kan være omgangstonen, APV, prioritering mv. Værktøjerne er designet til at tage fat i den enkelte såvel som arbejdspladsen, da forandringer på arbejdspladsen kan påvirke den enkelte medarbejder, som ligeledes kan påvirke kolleger med sine handlinger.

Derudover er der blevet udviklet et idékatalog, som kan bruges af lokale ledere, HR-personale, arbejdsmiljørepræsentanter mv. Idékataloget er et supplement til de otte procesværktøjer og giver inspiration til, hvordan man bedst arbejder med værktøjerne, og hvordan man kommer godt i gang med processen.

Download de otte værktøjer

Nyheder