Du er her: AU  Medarbejdere  Institutter m.v. Nyhed

Ny struktur præsenteres den 9. marts

Den faglige udviklingsproces går nu ind i en ny fase, hvor universitetsledelsen skal gennemgå de indkomne forslag til organisering.

13.12.2010 | Thomas Sørensen

Universitetsledelsens analyser og overvejelser om den fremtidige faglige og administrative struktur bliver præsenteret den 9. marts 2011. Her vil der blive gennemført en grundig information af universitetets medarbejdere og studerende. Orienteringen sker umiddelbart efter, at den er blevet præsenteret for bestyrelsen den 7. og 8. marts.

Tre af de fire nye hovedområder har nu gennemført høringer af udkast til den fremtidige indre organisering, og Kulturvidenskab afslutter sin høringsfase medio februar. Der er indkommet mange konstruktive forslag til de foreliggende høringsoplæg. Universitetsledelsen anser det som meget positivt, at så mange medarbejdere og studerende har været aktive i de processer, der skal klarlægge den fremtidige faglige og administrative struktur. Der er tale om meget komplekse problemstillinger både fagligt, ledelsesmæssigt, administrativt, økonomisk og rent fysisk.

For at sikre en grundig og fair behandling af de mange indspil går universitetsledelsen nu som planlagt i gang med at skaffe sig det samlede overblik og forberede de beslutninger, der skal træffes. Her er det også vigtigt at sammenholde de faglige indstillinger fra hovedområderne med de indstillinger, der nu også ligger på det administrative område. Planen er at lave én samlet udmelding på den fremtidige faglige og administrative indre organisering af hvert hovedområde og af hele Aarhus Universitet den 9. marts. Universitetsledelsen har samtidig besluttet, at analysegruppernes forslag til den faglige organisering samt høringssvarene skal betragtes som vigtige arbejdspapirer for universitetsledelsen, og at de ikke offentliggøres på AU's hjemmeside.


En fælles hjemmeside
For at styrke og samle den kommende kommunikation om den faglige udviklingsproces har universitetsledelsen samtidig besluttet, at alle informationer om processen fremadrettet kun skal ligge på www.au.dk/fu.

Den faglige udviklingsproces, Medarbejdere, Studerende, Administrative forhold, Nyt fra ledelsen
Tags: ledelse, medarbejdermøde
300871 / i40