Ny udvidet proceskonsulentuddannelse

Til efteråret starter en ny udvidet proceskonsulentuddannelse - og første hold er nu åbent for tilmelding.

23.05.2013 | AU Kommunikation

Billede: Colourbox

Uddannelsen henvender sig til dig, som er akademisk medarbejder og som allerede arbejder som proceskonsulent, men ønsker at videreudvikle dig inden for området.

Bliv en stærkere procesleder

Den udvidede proceskonsulentuddannelse gør dig stærkere i dit eget proceslederskab, så du opnår bedre resultater og øget ro og sikkerhed. Forløbet sigter mod, at du, med afsæt i en række af de nyeste metoder og tilgange, kan udvikle dit arbejde med små og store opgaver inden for procesledelsens forskellige discipliner.

Inddrag egne erfaringer og lær at håndtere muligheder og udfordringer

På uddannelsen lærer du nyt ved at udforske din egen praksis – ud fra en systemisk anerkendende tilgang. Du kommer til at deltage i et forløb med afsæt i praksis, metoder, design og filosofi inden for procesledelse. Undervejs arbejdes både individuelt og kollektivt – med løbende inddragelse af egne erfaringer. Der er særligt fokus på at komme til at føle sig personligt hjemme i proceslederrollen og at opøve gennemslagskraft og evnen til at håndtere muligheder og udfordringer, også i turbulente processer.

Uddannelsen har et omfang på 8 dage fordelt på 4 moduler af to dages varighed, og indledes med modul 1 den 14.-15. november 2013.

Yderligere information

Hvis du ikke allerede arbejder som proceskonsulent, men har det som en del af dine fremtidige planer, er den grundlæggende proceskonsulentuddannelse måske noget for dig:

Forside, Nyheder, Medarbejdere, Kursus