Nye funktionsmailadresser

Der er nu oprettet en række nye funktionsmailadresser og maildistributionslister, som afspejler organisationen pr. 9.marts 2011.

21.02.2012

Billede: Colourbox

Funktions-mailadresser

En funktionsmailadresse er en mailadresse, der er tilknyttet en given funktion eller rolle i organisationen for eksempel rector@au.dk eller helpdesk@au.dk. En funktionsmailadresse videresender i øjeblikket til personlige mailadresser, men vil, når AU overgår til nyt mail- og kalendersystem i løbet af 2012, være tilknyttet en særlig mailboks, som kan tilgås af flere brugere.

Maildistributionslister

En maildistributionsliste er en mailadresse, der dækker over en samling af modtagere. Der er (på nuværende tidspunkt) fri adgang til at sende til distributionslisterne. Det er mest praktisk, hvis det kan opretholdes, men forudsætter, at det ikke misbruges. Derfor må disse lister ikke blive oplyst til brugere uden for AU, og de må ikke fremgå af en webside, der kan læses uden for AU. Klik på de enkelte adresser på listen for at se, hvem den pågældende distributionsliste sender til.

Test

I løbet af uge 8 modtager alle nye funktionsmailadresser en mail for at teste, om mailen fungerer korrekt og modtages af rette person. Vi vil bede om at, de der modtager testen, kvitterer for modtagelse og tilbagemelder eventuelle rettelser til Stinne Bille sbi@adm.au.dk (OBS: Institutternes og institutledernes funktionsmailadresser er allerede testet).

Oprettelse af funktionsmailadresser og distributionslister

Der er mulighed for at få oprettet yderligere funktionsmailadresser og distributionslister. Læs mere om oprettelse og vejledning for navngivning på disse links:

Ønsker om nye funktionsmailadresser og lister sendes til helpdesk@au.dk


Læs også:

Medarbejdere, Administrative forhold, Forside, Nyheder