Nye kræfter ansat til UNIvers’ afløser

Erfaren journalist med fortid på både Ekstra Bladet og i Jyske Bank bliver ansvarshavende redaktør for det nye AU-medie, der skal erstatte UNIvers. Arbejdet med at skabe det nye medie går i gang efter nytår i samarbejde med redaktionskomitéen, der består af både medarbejdere, studerende og ledelse.

21.12.2012 | Bjørg Tulinius

Foto: Lise Balsby/AU Kommunikation

Det bliver den 50-årige journalist Lotte Bilberg, der fra midten af januar kan kalde sig ansvarshavende redaktør for det nye fælles AU-medie, der skal afløse universitetsavisen UNIvers.
Et enstemmigt indstillingsudvalg pegede på Lotte Bilberg som den bedste kandidat blandt de mange ansøgere til stillingen.

Lotte Bilberg er uddannet journalist med praktik hos Ekstra Bladet og har siden blandt andet undervist på Danmarks Journalisthøjskole, arbejdet på Århus Stiftstidende og Jyske Bank, hvor hun var med til at idéudvikle og skabe et helt nyt medarbejderblad, der i 2003 blev kåret til landets bedste personaleblad og året efter modtog prisen som Europas bedste.

Som sin første opgave skal Lotte Bilberg nu i gang med at planlægge form og indhold for det nye medie ud fra det kommissorium, som medarbejdere og studerende har udarbejdet, og som blev endeligt godkendt af universitetsledelsen i september. I kommissoriet fremgår det blandt andet, at dette arbejde skal ske i samarbejde med en redaktionskomité bestående af både VIP’er, TAP’er, studerende og en repræsentant fra ledelsen.

Forårets arbejde med at skabe kommissoriet blev ledet af prorektor Søren E. Frandsen, og han glæder sig over, at det nye medie får et solidt fundament at stå på fra starten, hvor både medarbejdere og studerende har peget på, hvad der skal kendetegne det nye medie. 

– Det nye medie er på den måde forankret i hele organisationen, og alle vil forhåbentlig derfor føle ejerskab af den nye avis. Jeg har personligt høje forventninger til det nye medie, der jo ifølge kommissoriet både skal være identitetsskabende, samlende og have en debatskabende karakter, siger Søren E. Frandsen.

Samtidig med ansættelsen af Lotte Bilberg som ny ansvarshavende redaktør er Marie Groth Andersen ansat som journalist ved det nye medie. Marie Groth Andersen er 30 år, uddannet journalist og cand.public. Hun har blandt andet arbejdet ved Europa-Parlamentet samt på Aarhus Universitet.

 

Navne , Forside