Nye p-bomme skal give mere parkeringsplads

Fra efteråret 2013 skulle en række parkeringsbomme gerne gøre det lidt nemmere for ansatte og studerende at finde en parkeringsplads i og omkring Universitetsparken i Aarhus.

24.01.2013 | Kristian Serge Skov-Larsen

Parkeringspladsen ved Tåsingegade bliver et af de første steder, hvor de nye bomme bliver sat op. Foto: Anders Trærup / AU Kommunikation.

I efteråret 2012 blev der indført tidsbegrænset parkering langs vejene i Universitetsparken, og nu skal en række nye parkeringsbomme foran udvalgte parkeringsområder sørge for, at pladserne bliver reserveret til studerende og ansatte på Aarhus Universitet.
– Vi har sat gang i arbejdet med bommene, fordi vi har fået flere henvendelser fra medarbejdere, der har svært ved at finde en parkeringsplads i parken og samtidig har det indtryk, at der er mange udefrakommende, der benytter universitetets parkeringspladser. Derfor vil vi nu prøve, om parkeringsbomme kan være med til at løse problemerne, siger Søren Trangbæk, der er vicedirektør for AU Økonomi og Planlægning og dermed ansvarlig for det nye bomprojekt.

Første bomme i efteråret

Universitetsledelsen har netop sagt ja til det nye bomprojekt, og de første tre bomme bliver opsat i efteråret 2013 på parkeringspladserne ved Tåsingegade og Victor Albeck-bygningen samt på parkeringspladsen på den såkaldte Lille Barnow-grund på hjørnet af Nordre Ringgade og Randersvej.
For at få adgang til pladserne skal ansatte og studerende investere et engangsbeløb på 500 kroner til en såkaldt bom-bizz. De 500 kroner går til at dække nogle af udgifterne ved etablering af anlægget, mens resten bliver betalt af universitetet.  

Den bedste mulighed

– Et engangsbeløb på 500 kroner kan selvfølgelig virke af meget, men vi regner med, at universitetet derudover årligt skal afsætte en halv million til de nye bomanlæg frem mod 2016. Bomme er en forholdsvis dyr løsning, men vi har overvejet en række andre alternativer, som alle har haft andre problemer, siger han.
Søren Trangbæk understreger, at Hovedsamarbejdsudvalget endnu ikke har haft mulighed for at sige deres mening om parkeringsbommene, og at de selvfølgelig skal tages i ed, inden ordningen iværksættes. Han forklarer også, at efterårets forsøg på de tre parkeringspladser afgør, om der skal bomme andre steder i Universitetsparken.


Fakta om de nye bomme:

  • I første omgang bliver der etableret bomme ved parkeringspladserne ved Tåsingegade (142 pladser), på Lille Barnow-grunden (143 pladser) og syd for Victor Albeck-bygningen (35 pladser) i løbet af efteråret 2013.
  • Der er allerede udpeget yderligere parkeringsområder, der kan lukkes med bom, hvis de første forsøg er en succes.
  • Det kommer til at koste et engangsbeløb på 500 kroner for studerende og ansatte at få en såkaldt bom-bizz til de indhegnede parkeringspladser. Den samme bom-bizz vil kunne bruges til alle de nye bom-anlæg.
  • Deltagere i konferencer og endagsarrangementer får et særligt adgangskort, ligesom der skal findes en løsning for AU’s mange leverandører og gæster.
  • Der findes allerede bomme otte steder i Universitetsparken og på Fuglesangs Allé.
  • Når proceduren for de nye bomme og køb af bom-bizz er fastlagt, vil der selvfølgelig blive orienteret yderligere – blandt andet på medarbejdere.au.dk
Medarbejdere, Forside