Du er her: AU  Medarbejdere  Institutter m.v. Nyhed

Nyt brugerpanel skal rådgive administrationen

En gruppe medarbejdere og studerende skal fremover hjælpe AU’s administration med at finde de bedste svar på universitetets administrative udfordringer.

17.08.2012 | Signe Hvid Maribo

Når administrationen flytter rundt og universitetet indfører nye systemer og arbejdsgange, har det ofte store konsekvenser for medarbejdere og studerende. Derfor har Universitetsledelsen nedsat et panel, som repræsenterer et bredt udsnit af administrationens brugere. Panelet skal give input til administrationen og dermed være med til at sikre, at brugervinklen bliver styrket i udviklingen af administrative løsninger.

Et af syv indsatsområder

Nedsættelsen af et brugerpanel er et af de syv indsatsområder, som Universitetsledelsen vedtog i foråret 2012 for at imødekomme den kritik og de frustrationer, som er opstået i kølvandet på den administrative forandringsproces. Blandt de syv initiativer er også styrkelse af den interne kommunikation, en fælles sprogpolitik og forbedring af brugervenligheden i it-systemerne.

Panelet vil mødes cirka en gang hver måned og diskutere udvalgte temaer. Det er ikke et forum for enkeltsager, men enkeltsager kan alligevel give anledning til en principiel diskussion. Både brugere og administrationen kan bringe temaer til debat. Blandt de kommende temaer er foreslået intern kommunikation, servicekultur og udrulning af den nye økonomimodel.

Kom gerne med input

Panelet var samlet første gang den 16. august 2012, og de inviterede mødte talstærkt op. Der var repræsentanter for studerende, vicedirektører, institutsekretærer, institutledere og andre grupper af videnskabelige og administrative medarbejdere.

- Alle har takket ja til invitationen om at deltage i panelet, og det er jeg meget glad for. Det er dejligt, at både medarbejdere og studerende vil afsætte tid til dette arbejde. Og jeg håber, at vi gennem paneldeltagerne kan nå endnu længere ud i organisationen og få konstruktivt input fra alle brugere, siger Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen.

Han opfordrer studerende og medarbejdere til at kontakte paneldeltagerne eller panelets sekretær, hvis de har input eller spørgsmål, de gerne vil have taget op.

 

Administrative forhold, Medarbejdere, Forside
300871 / i40