Økonomi og Planlægning opdeles i to vicedirektørområder

Ledelsen har besluttet at opdele AUs største vicedirektørområde, Økonomi og Planlægning.

20.02.2014 | Signe Schou

Medarbejderne i AU Planlægning, som fremover bliver en særskilt enhed, har blandt andet ansvaret for universitetets grønne område. Arkivfoto: Lars Kruse / AU Kommunikation

Charlotte Lyngholm vil fortsat fungere som chef for AU Planlægning, mens stillingen som vicedirektør for AU Økonomi vil blive opslået snarest. Stillingen som vicedirektør for AU Planlægning vil blive opslået efter sommerferien 2014.

Det er forventningen om blandt andet større tilgang af eksterne midler til AU, der medfører et voksende behov for styring af økonomien. Ligeledes vil den fysiske udvikling af AU, herunder arbejdet med Masterplan for AU, betyde øget behov for specifik styring af planlægningsområdet. Derfor har ledelsen vurderet, at det er hensigtsmæssigt at opdele vicedirektørområdet.

Medarbejderne i Økonomi og Planlægning er orienteret om strukturændringen.

Medarbejdere, Forside