Du er her: AU  Medarbejdere  Institutter m.v. Nyhed

Online fondsdatabase går i luften

Nu går ResearchFunding.Net i luften. Databasen, der er udviklet af Forskningsstøtteenheden ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Aarhus Universitet, betjener forskere, der søger eksterne midler til forskning.

02.06.2010 | AU Kommunikation

Databasen indeholder i dag omkring 600 generelle og specialiserede fonde og bevillingsgivere og dækker i princippet alle fagområder. På nuværende tidspunkt er dækningen dog størst inden for sundhedsvidenskaberne, men det forventes, at fonde og bevillingsgivere inden for de øvrige videnskaber med tiden vil være repræsenteret i samme udstrækning.

Gennem databasens forskellige søgeindgange kan forskeren finde oplysninger om de enkelte fonde og bevillingsgiveres formål, deadlines, ansøgningskrav, budgetrammer, hjemmesider, kontaktoplysninger m.m.

Databasen er udviklet, så forskeren gennem opsætningen af sin personlige profil adviseres om følgende:

  • Opdateringer samt nærtforestående deadlines på udvalgte fonde og bevillingsgivere
  • Nye fonde og bevillingsgivere i databasen, der falder inden for forskerens forskningsområde
  • Nyheder fra Forskningsstøtteenheden, målrettet forskeren


Vi gør opmærksom på, at databasens nyhedsmodul erstatter tidligere benyttede kommunikationskanaler vedrørende bevillingsmuligheder og fondsopslag. Er man ikke bruger af databasen, vil man således ikke længere modtage disse nyheder.

Få adgang til databasen på www.researchfunding.net.

For en demonstration af databasen kontakt forskningsbibliotekar Pernille Grøngaard, perngroe@rm.dk.

For hjælp til fondsansøgninger kontakt Forskningsstøtteenheden.

Nyheder
300871 / i40