Oprustning af engelsk i AU Administration

Universitetsledelsen har vedtaget et sæt retningslinjer for brugen af engelsk i AUs vicedirektørområder. Formålet er at sikre, at internationale ansatte og studerende har adgang til alle de informationer, de behøver for at kunne fungere på AU.

10.01.2013 | Signe Hvid Maribo

Foto: Colourbox

Aarhus Universitet tæller i dag 4.000 internationale bachelor- og kandidatstuderende. 30 % af alle ph.d.-studerende har en international baggrund, og universitetets medarbejdere repræsenterer 79 nationaliteter. Det har gjort det nødvendigt at se på, hvordan AU Administration kommunikerer og hvilke sprog, der kommunikeres på.

Stadig dansk som førstesprog

Retningslinjerne rykker ikke ved, at AU har dansk som førstesprog og engelsk som andetsprog. Men som minimum skal alle informationer i kategorien ret og pligt kunne findes på både dansk og engelsk. Og så er det hensigten at alle relevante meddelelser, webkommunikation, skiltning og it-systemer altid findes i flere sprogversioner.

Sproglig kompetenceudvikling

I forbindelse med implementeringen af de sproglige retningslinjer har universitetet afsat midler til et toårigt projekt til oversættelse og sproglig kompetenceudvikling. Målet er dels at håndtere den pukkel af oversættelsesopgaver, som de nye retningslinjer vil medføre - og dels at sikre, at AU Administrations medarbejdere i højere grad kommunikerer selvstændigt på engelsk. 

Retningslinjerne er udarbejdet af AU Forskning og Talent og AU Kommunikation.

Administrative forhold, Forside, Nyheder