Organisationsændring og navneskift i AU Studieadministration

AU Studieadministration gennemfører organisationsændringer og ændrer navn til AU Studier.

18.03.2013 | AU Kommunikation

Diagram over det nye AU Studier

Organisationsændringerne blev vedtaget på universitetsledelsesmødet mandag d. 4. marts og træder i kraft i løbet af foråret 2013.

Med ændringerne skal det sikres, at vi i AU Studier får en sammenhængende organisation med god medarbejdertrivsel, hvor samarbejde på tværs og fokus på brugerne er nøgleord. Den overordnede vision for de organisatoriske ændringer kan derfor udtrykkes på denne måde:

  • styrket enhedsorganisation med fælles mål – én organisation og ledelse, der handler koordineret
  • styrket fokus på brugerne via nærhed, professionel understøttelse, styrket dialog, samarbejde og kommunikation med brugerne og forbedret vejledning og service til studerende
  • fælles høj vejledningsstandard på hele AU via samme høje vejledningskvalitet til alle studerende, øget professionalisme og vejledningsfaglighed, der sikrer sammenhæng og overblik også på tværs af AU
  • prioritering af ledelse via et øget strategisk ledelsesfokus og fokus på det tværgående perspektiv

Kort sagt skal vi ved bedre samarbejde og fælles løsninger sikre trivsel, godt arbejdsmiljø og bedre udnyttelse af ressourcerne.

Læs mere her:

Administrative forhold, Medarbejdere, Forside, Nyheder